Informace o studiu BBA

Program BBA je vhodný pro uchazeče se středoškolským vzděláním. Profesní vzdělávací program BBA je možno vnímat jako přípravu na vyšší stupeň vzdělávacího programu MBA. Program BBA je koncipován tak, aby účastníkům umožnil doplnit si znalosti klíčových oblastí managementu.

Podání online přihlášky ke studiu BBA

Podání online přihlášky ke studiu BBA

Vyplnění online přihlášky je rychlé a jednoduché. Následně Vás kontaktuje náš studijní koordinátor k dořešení veškerých náležitostí studia BBA, definitivního výběru studijního programu a uzavření smlouvy o studiu.

Podání online přihlášky ke studiu BBA

Slavnostní zahájení studia

Slavnostní zahájení studia

První setkání studentů s představiteli školy, kde studenti po slavnostním přivítání získají podrobné informace o studiu, všech výhodách, které mohou využívat, požadavcích na studijní výstupy aj. Pro všechny je připraven metodologický seminář o zpracování postupových prací a závěrečné práce, jež jsou součástí studia.

Slavnostní zahájení studia

Interaktivní setkání se špičkovými lektory

Interaktivní setkání se špičkovými lektory

V KOMBINOVANÉM studiu BBA probíhá výuka formou sedmi interaktivních workshopů (lektorská setkání), které se konají 3x60 minut za každý modul studia. Výuka je pro studenty nepovinná, nicméně účast doporučujeme, neboť zde studenti získávají cenné informace a zkušenosti, které v běžné literatuře a studijních materiálech nenajdou. ONLINE studium BBA probíhá formou interaktivních video-přednášek nebo online konzultací s lektory.

Interaktivní setkání se špičkovými lektory

Online i klasická knihovna

Online i klasická knihovna

Studentům je k dispozici moderní online knihovna, ve které se nachází více než milionem odborných titulů v češtině. Knihovna nabízí neomezený přístup a možnost online i offline pročítání knih. Kromě toho studenti mohou využít knihovny odborné literatury Business Institutu s nabídkou více než 1000 odborných titulů.

Online i klasická knihovna

24/7 podpora studijního oddělení

24/7 podpora studijního oddělení

Veškeré požadavky a dotazy jsou okamžitě předávány k řešení našemu studijnímu oddělení. Vše od organizačních záležitostí spojených se studiem až po odevzdávání prací, se odehrává prostřednictvím online studijní platformy.

24/7 podpora studijního oddělení

Přednášky a příběhy úspěšných osobností

Přednášky a příběhy úspěšných osobností

Studenti mohou zdarma navštěvovat speciální bonusové přednášky a semináře se zajímavými osobnostmi. Za dobu své existence Business Institut navštívili desítky osobností z různých oblastí světa podnikání, vzdělávání a médií.

Přednášky a příběhy úspěšných osobností

Moderní e-learningové prostředí

Moderní e-learningové prostředí

Od začátku studia je každému studentovi zřízen přístup do moderní e-learningové platformy, kde nalezne na jednom místě veškeré studijní materiály, informace o studiu a přístup k literatuře. Platforma umožňuje rovněž rychlou komunikaci s lektory a studijním oddělením.

Moderní e-learningové prostředí

Konzultace s lektory

Konzultace s lektory

Lektoři jsou studentům k dispozici při řešení odborných otázek spojených se studiem. Studenti mohou s lektory rovněž diskutovat témata z vlastního profesního života nebo podnikání. Od lektorů získají cennou zpětnou vazbu a oponenturu možných řešení.

Konzultace s lektory

Networkingová setkání

Networkingová setkání

Setkání podporují možnost navazování zajímavých profesních vazeb. Během těchto setkání studenti získávají cenné kontakty na nové potenciální klienty, obchodní partnery či společníky a vytvářejí si cesty k novým pracovním příležitostem.

Networkingová setkání

Slavnostní promoce

Slavnostní promoce

Promoce představuje vrcholnou událost pro úspěšné absolventy, kteří si ve slavnostní atmosféře mohou naplno vychutnat pocit úspěchu a dosažení dalšího profesního cíle. Na akci mohou samozřejmě pozvat i své příbuzné či přátele.

Slavnostní promoce

Alumni club

Alumni club

Po úspěšném ukončení studia vazby se školou nekončí. Naši absolventi jsou v rámci Alumni klubu dále zváni na řadu přednášek, vzdělávacích bloků i networkingových setkání, která pro ně pravidelně připravujeme.

Alumni club

Diplom a prestižní titul BBA

Diplom a prestižní titul BBA

Absolventi studia získávají diplom s označením příslušného BBA programu. S diplomem dokládajícím získání prestižního titulu BBA se absolventům otevírají dveře k novým, atraktivnějším pracovním pozicím.

Diplom a prestižní titul BBA

Zahájení studia

1. března
1. října

Průběh studia BBA

1. blok

 • 1. až 3. modul
 • 3 studijní moduly
 • 3 postupové práce

2. blok

 • 4. až 6. modul
 • 3 studijní moduly
 • 3 postupové práce

3. blok

 • 7. a 8. modul
 • 2 studijní moduly
 • 1 postupová práce + závěrečná práce

Zakončení studia

 • Obhajoba závěrečné práce
Prestižní titul BBA
Délka studia 10–12 měsíců

Další informace ke studiu BBA

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky ke studiu BBA
 • středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Jak se přihlásit

 • podejte online přihlášku ke studiu BBA
 • přiložte kopii dokladu o dosaženém vzdělání (lze dodat po podání přihlášky)
 • naše studijní oddělení s vámi vyřeší všechny záležitosti týkající se přijetí ke studiu
 • za podání přihlášky se neplatí administrativní poplatek
 • o přijetí ke studiu rozhoduje vedení Business Institutu

Kdy začínáme

 • zahájení studijního cyklu kombinované formy vždy 1. 3. a 1. 10. kalendářního roku, online studium kdykoliv
 • při zahájení studia získá každý student přístup do studentské sekce (interaktivní výukové prostředí)
 • před výukou prvního modulu probíhá slavnostní zahájení, kde se studenti dozvědí veškeré informace o průběhu, formě, podmínkách studia
 • pro studenty máme připraven podrobný seminář, díky kterému zvládnou zpracování postupových a závěrečných prací
 • před výukou prvního modulu probíhá slavnostní zahájení, kde se studenti dozvědí veškeré informace o průběhu, formě, podmínkách studia
 • student má k dispozici knihovnu a veškerou potřebnou odbornou literaturu

Průběh studia

 • flexibilní kombinovaná forma studia v českém jazyce
 • délka studia 10 až 12 měsíců
 • studium je členěno do 3 bloků (semestrů)
 • první dva bloky zahrnují 3 studijní moduly - celkově 6 studijních modulů; poslední blok zahrnuje 2 moduly, včetně závěrečné práce
 • nepovinná lektorská setkání (interaktivní prezenční workshopy): u každého modulu v rozsahu 3 x 60 min. (1x za měsíc) + individuální konzultace
 • výstupem za každý modul je písemná postupová práce
 • studium lze na základě individuální dohody prodloužit či přerušit

Bonusy ke studiu

 • všichni studenti jsou zváni na bonusové semináře se zajímavými osobnostmi
 • rozsáhlá online knihovna s neomezeným přístupem čítající až 1 mil. titulů
 • pořádáme networkingové akce, na kterých studenti mohou získat nové kontakty prospěšné pro jejich kariéru
 • studentům nabízíme slevové akce na nákup odborné literatury u vybraných vydavatelství

Zakončení studia

 • v rámci posledního modulu student vypracovává závěrečnou práci
 • studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce
 • předání diplomu osvědčujícího získání titulu BBA se odehrává na slavnostní promoci

Absolventi

 • jsou zváni na akce Business Institutu
 • mohou využívat konzultací odborných lektorů
 • získávají slevu na další vzdělávání