Informace o studiu DBA

Studium DBA (Doctor of Business Administration) představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělání. Cílem programu DBA je rozvoj pokročilých manažerských schopností a dovedností s důrazem na efektivní strategická rozhodnutí a hledání nových procesů a inovativních řešení v praxi.

Podání online přihlášky ke studiu DBA

Podání online přihlášky ke studiu DBA

Vyplnění online přihlášky je rychlé a jednoduché. Po odeslání přihlášky Vás bude kontaktovat náš studijní koordinátor k dořešení veškerých náležitostí studia programu DBA Management a leadership.

Podání online přihlášky ke studiu DBA

Slavnostní zahájení studia

Slavnostní zahájení studia

Studium programu DBA Management a leadership je zahájeno Metodologickým seminářem, kde jsou specifikovány požadavky na psaní odborných textů, analýzu dat, nástroje výzkumu a další aspekty potřebné pro zpracování kvalitní závěrečné práce.

Slavnostní zahájení studia

Interaktivní setkání se špičkovými lektory

Interaktivní setkání se špičkovými lektory

Jedná se o výuku formou workshopu, která se koná 3x45 minut za každý modul studia. Lektorská setkání se odehrávají se špičkami v jednotlivých oblastech strategického managementu a svým charakterem i obsazením odpovídají vysokým nárokům kladeným na sféru top managementu.

Interaktivní setkání se špičkovými lektory

Online i klasická knihovna

Online i klasická knihovna

Studentům je k dispozici moderní online knihovna, ve které se nachází více než 4200 titulů v češtině. Knihovna nabízí neomezený přístup a možnost online i offline pročítání knih. Kromě toho studenti mohou využít knihovny odborné literatury Business Institutu s nabídkou více než 1000 odborných titulů.

Online i klasická knihovna

24/7 podpora studijního oddělení

24/7 podpora studijního oddělení

Veškeré požadavky a dotazy jsou okamžitě předávány k řešení našemu studijnímu oddělení. Vše od organizačních záležitostí spojených se studiem až po odevzdávání prací, se odehrává prostřednictvím online studijní platformy.

24/7 podpora studijního oddělení

Přednášky a příběhy úspěšných osobností

Přednášky a příběhy úspěšných osobností

Studenti mohou zdarma navštěvovat speciální bonusové přednášky a semináře se zajímavými osobnostmi. Za dobu své existence Business Institut navštívili desítky osobností z různých oblastí světa podnikání, vzdělávání a médií.

Přednášky a příběhy úspěšných osobností

Moderní e-learningové prostředí

Moderní e-learningové prostředí

Od začátku studia je každému studentovi zřízen přístup do moderní e-learningové platformy, kde nalezne na jednom místě veškeré studijní materiály, informace o studiu a přístup k literatuře. Platforma umožňuje rovněž rychlou komunikaci s lektory a studijním oddělením.

Moderní e-learningové prostředí

Konzultace s lektory

Konzultace s lektory

Studium DBA je určeno zájemcům s odpovídající manažerskou zkušeností. Studenti tak s lektory diskutují a řeší témata z vlastního profesního života a manažerské kariéry. Od lektorů získají cennou zpětnou vazbu a oponenturu možných řešení.

Konzultace s lektory

Networkingová setkání

Networkingová setkání

Setkání podporují možnost navazování zajímavých profesních vazeb. Během těchto setkání studenti získávají cenné kontakty na nové potenciální klienty, obchodní partnery či společníky a vytvářejí si cesty k novým pracovním příležitostem.

Networkingová setkání

Slavnostní promoce

Slavnostní promoce

Promoce představuje vrcholnou událost pro úspěšné absolventy, kteří si ve slavnostní atmosféře mohou naplno vychutnat pocit úspěchu a dosažení dalšího profesního cíle. Na akci mohou samozřejmě pozvat i své příbuzné či přátele.

Slavnostní promoce

Alumni klub

Alumni klub

Po úspěšném ukončení studia DBA vazby se školou nekončí. Naši absolventi jsou v rámci Alumni klubu dále zváni na řadu přednášek, vzdělávacích bloků i networkingových setkání, která pro ně pravidelně připravujeme.

Alumni klub

Diplom a prestižní titul DBA

Diplom a prestižní titul DBA

Absolventi studia získávají diplom s označením DBA Management a leadership. S diplomem dokládajícím získání prestižního titulu DBA se absolventi zařadí mezi manažerskou elitu a mohou se ucházet o atraktivní pozice v top managementu.

Diplom a prestižní titul DBA

Zahájení studia DBA

15. března
1. října

Průběh studia DBA

1. blok

 • Management
 • Metodologický seminář

2. blok

 • Leadership
 • Konzultace závěrečné práce

3. blok

 • Volitelné moduly
 • Konzultace závěrečné práce

Zakončení studia

 • Obhajoba závěrečné práce
Prestižní titul DBA
Délka studia 12–16 měsíců

Další informace ke studiu DBA

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky ke studiu DBA
 • vysokoškolské vzdělání II. stupně (Ing. nebo Mgr.) s minimálně pětiletou praxí na manažerské pozici
 • vzdělávací program DBA představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělání
 • studium programu DBA je určeno primárně pro absolventy profesně vzdělávacího programu MBA

Jak se přihlásit

 • podejte online přihlášku ke studiu DBA
 • přiložte kopii dokladu o dosaženém vzdělání (lze dodat po podání přihlášky)
 • naše studijní oddělení s vámi vyřeší všechny záležitosti týkající se přijetí ke studiu
 • za podání přihlášky se neplatí administrativní poplatek
 • o přijetí ke studiu rozhoduje vedení Business Institutu

Kdy začínáme

 • zahájení studijního cyklu vždy 15.3. a 1.10. kalendářního roku
 • při zahájení studia získá každý student přístup do studentské sekce (interaktivní výukové prostředí)
 • student má k dispozici knihovnu a veškerou potřebnou odbornou literaturu
 • před výukou prvního modulu probíhá slavnostní zahájení, kde se studenti dozvědí veškeré informace o průběhu, formě, podmínkách studia
 • pro studenty máme připraven podrobný seminář, díky kterému zvládnou zpracování postupových a závěrečných prací

Průběh studia

 • flexibilní kombinovaná forma studia v českém jazyce
 • délka studia 12 až 16 měsíců
 • nepovinná lektorská setkání (interaktivní prezenční workshopy): u každého modulu v rozsahu 3 x 60 min. (1x za měsíc) + individuální konzultace
 • studium je členěno do 3 bloků (semestrů)
 • studium DBA zahrnuje celkově 10 studijních modulů (poslední modul je věnován pouze závěrečné práci)
 • studium lze na základě individuální dohody prodloužit či přerušit

Bonusy ke studiu

 • všichni studenti jsou zváni na bonusové semináře se zajímavými osobnostmi
 • studentům nabízíme slevové akce na nákup odborné literatury u vybraných vydavatelství
 • pořádáme networkingové akce, na kterých studenti mohou získat nové kontakty prospěšné pro jejich kariéru

Zakončení studia

 • v rámci posledního modulu student vypracovává závěrečnou práci
 • studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce
 • předání diplomu osvědčujícího získání titulu DBA se odehrává na slavnostní promoci

Absolventi

 • jsou zváni na akce Business Institutu
 • mohou využívat konzultací odborných lektorů
 • získávají slevu na další vzdělávání