Informace o studiu LLM

Executive Master of Laws (LLM) Commercial Law představuje profesní vzdělávací program, který se specializuje na prohloubení znalostí z oblasti obchodního práva v kontextu práva Evropské unie. Program je primárně určen uchazečům s předchozím právním vzděláním.

Podání online přihlášky ke studiu LLM

Podání online přihlášky ke studiu LLM

Vyplnění online přihlášky je rychlé a jednoduché. Následně Vás kontaktuje náš studijní koordinátor k dořešení veškerých náležitostí studia programu Executive Master of Laws (LLM) Commercial Law.

Podání online přihlášky ke studiu LLM

Slavnostní zahájení studia

Slavnostní zahájení studia

Setkání studentů s představiteli školy, kde studenti po slavnostním přivítání získají podrobné informace o studiu, všech výhodách, které mohou využívat a požadavcích na studijní výstupy. Pro všechny je připraven metodologický seminář o zpracování postupových prací a závěrečné práce, jež jsou součástí studia.

Slavnostní zahájení studia

Interaktivní setkání se špičkovými lektory

Interaktivní setkání se špičkovými lektory

Jedná se o výuku formou workshopu, která se koná 3x60 minut za každý modul studia. Lektorská setkání se odehrávají se špičkami v jednotlivých oblastech strategického managementu a svým charakterem i obsazením odpovídají vysokým nárokům kladeným na sféru top managementu.

Interaktivní setkání se špičkovými lektory

Online i klasická knihovna

Online i klasická knihovna

Studentům je k dispozici moderní online knihovna, ve které se nachází více než 4200 titulů v češtině. Knihovna nabízí neomezený přístup a možnost online i offline pročítání knih. Kromě toho studenti mohou využít knihovny odborné literatury Business Institutu s nabídkou více než 1000 odborných titulů.

Online i klasická knihovna

24/7 podpora studijního oddělení

24/7 podpora studijního oddělení

Veškeré požadavky a dotazy jsou okamžitě předávány k řešení našemu studijnímu oddělení. Vše od organizačních záležitostí spojených se studiem až po odevzdávání prací, se odehrává prostřednictvím online studijní platformy.

24/7 podpora studijního oddělení

Přednášky a příběhy úspěšných osobností

Přednášky a příběhy úspěšných osobností

Studenti mohou zdarma navštěvovat speciální bonusové přednášky a semináře se zajímavými osobnostmi. Za dobu své existence Business Institut navštívili desítky osobností z různých oblastí světa podnikání, vzdělávání a médií.

Přednášky a příběhy úspěšných osobností

Moderní e-learningové prostředí

Moderní e-learningové prostředí

Od začátku studia je každému studentovi zřízen přístup do moderní e-learningové platformy, kde nalezne na jednom místě veškeré studijní materiály, informace o studiu a přístup k literatuře. Platforma umožňuje rovněž rychlou komunikaci s lektory a studijním oddělením.

Moderní e-learningové prostředí

Konzultace s lektory

Konzultace s lektory

Studium LLM je určeno zájemcům s odpovídající hloubkou znalostí v oblasti obchodního práva. Studenti tak s lektory diskutují a řeší témata z vlastního profesního života a obchodních vztahů. Od lektorů získají cennou zpětnou vazbu a oponenturu.

Konzultace s lektory

Networkingová setkání

Networkingová setkání

Setkání podporují možnost navazování zajímavých profesních vazeb. Během těchto setkání studenti získávají cenné kontakty na nové potenciální klienty, obchodní partnery či společníky a vytvářejí si cesty k novým pracovním příležitostem.

Networkingová setkání

Slavnostní promoce

Slavnostní promoce

Promoce představuje vrcholnou událost pro úspěšné absolventy, kteří si ve velkolepé atmosféře mohou naplno vychutnat pocit úspěchu a dosažení dalšího profesního cíle. Na akci mohou samozřejmě pozvat i své příbuzné či přátele.

Slavnostní promoce

Alumni club

Alumni club

Po úspěšném ukončení studia LLM vazby se školou nekončí. Naši absolventi jsou v rámci Alumni klubu dále zváni na řadu přednášek, vzdělávacích bloků i networkingových setkání, která pro ně pravidelně připravujeme.

Alumni club

Diplom a prestižní titul LLM

Diplom a prestižní titul LLM

Absolventi studia získávají diplom s označením Executive LLM - Commercial Law. S diplomem dokládajícím získání prestižního titulu LLM se absolventi zařadí mezi manažerskou elitu a mohou se ucházet o atraktivní pozice v top managementu.

Diplom a prestižní titul LLM

Reference úspěšných absolventů

Reference úspěšných absolventů

Dokončením studia LLM na Business Institutu se zařadíte mezi úspěšné absolventy. 85 % z nich potvrzuje návratnost investice do studia během dvou let a 98 % z nich by studium doporučilo svým známým. Většině z nich studium pomohlo nejen ke kariérnímu růstu, ale i osobní spokojenosti a posílení prestiže.

Reference úspěšných absolventů

Zahájení studia LLM

15. března
1. října

Průběh studia LLM

1. blok

 • 4 studijní moduly
 • 4 postupové práce

2. blok

 • 4 studijní moduly
 • 4 postupové práce

3. blok

 • 3 studijní moduly
 • 3 postupové práce
 • + závěrečná práce

Zakončení studia

 • Obhajoba závěrečné práce
Prestižní titul LLM
Délka studia 12–16 měsíců

Další informace ke studiu LLM

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky ke studiu LLM
 • vysokoškolské vzdělání II. stupně (Ing. nebo Mgr.) s minimálně pětiletou praxí na manažerské pozici
 • program je primárně určen uchazečům s předchozím právním vzděláním

Jak se přihlásit

 • podejte online přihlášku ke studiu
 • přiložte kopii dokladu o dosaženém vzdělání (lze dodat po podání přihlášky)
 • naše studijní oddělení s vámi vyřeší všechny záležitosti týkající se přijetí ke studiu
 • za podání přihlášky se neplatí administrativní poplatek
 • o přijetí ke studiu rozhoduje vedení Business Institutu

Kdy začínáme

 • při zahájení studia získá každý student přístup do studentské sekce (interaktivní výukové prostředí)
 • student má k dispozici knihovnu a veškerou potřebnou odbornou literaturu
 • před výukou prvního modulu probíhá slavnostní zahájení, kde se studenti dozvědí veškeré informace o průběhu, formě, podmínkách studia
 • pro studenty máme připraven podrobný seminář, díky kterému zvládnou zpracování postupových a závěrečných prací

Průběh studia

 • flexibilní kombinovaná forma studia v českém jazyce
 • délka studia 12 až 16 měsíců
 • studium LLM je členěno do 3 bloků (semestrů)
 • studium LLM zahrnuje celkově 12 studijních modulů (poslední modul je věnován pouze závěrečné práci)
 • nepovinná lektorská setkání (interaktivní prezenční workshopy): u každého modulu v rozsahu 3 x 60 min. (1x za měsíc) + individuální konzultace
 • výstupem za každý modul je písemná postupová práce
 • studium lze na základě individuální dohody prodloužit či přerušit

Bonusy ke studiu

 • všichni studenti jsou zváni na bonusové semináře se zajímavými osobnostmi
 • studentům nabízíme slevové akce na nákup odborné literatury u vybraných vydavatelství
 • pořádáme networkingové akce, na kterých studenti mohou získat nové kontakty prospěšné pro jejich kariéru

Zakončení studia

 • v rámci posledního modulu student vypracovává závěrečnou práci
 • studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce
 • předání diplomu osvědčujícího získání titulu DBA se odehrává na slavnostní promoci

Absolventi

 • jsou zváni na akce Business Institutu
 • mohou využívat konzultací odborných lektorů
 • získávají slevu na další vzdělávání