Informace o studiu LLM

Jak se přihlásit ke studiu

Jak se přihlásit ke studiu

Prvním krokem ke studiu LLM na Business Institutu je podání online přihlášky. K přihlášce můžete rovnou přiložit dokumenty potřebné pro přijetí ke studiu. V případě LLM studia se jedná o doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (min. vysokoškolské vzdělání I. stupně) a životopis. Dokumenty je možné doložit i později. Podání přihlášky je zcela bezplatné.

V případě, že váháte nebo máte jakýkoliv dotaz, neváhejte kontaktovat naše studijní oddělení a domluvte si osobní či online schůzku, na které vám rádi vše vysvětlíme.

Jak se přihlásit ke studiu

Před zahájením studia

Před zahájením studia

Studijní oddělení vás bude kontaktovat do dvou pracovních dní od odeslání přihlášky. Následně vám bude zasláno rozhodnutí o přijetí a smlouva o studiu. Na základě podpisu smlouvy je vystavena faktura k uhrazení poplatku za studium (v případě splátkového kalendáře je vystavena faktura na 1. splátku). Po uhrazení faktury vám budou zaslány přístupy do studentské sekce a do online knihovny.

Před zahájením studia

Průběh studia

Průběh studia

Studium LLM trvá 1,5 roku a je rozděleno do 3 studijních bloků (semestrů). Student absolvuje 11 modulů, závěrečné práci je věnován 12., samostatný modul. Za každý modul student absolvuje lektorské setkání, a to v rozsahu 3x60 minut ve všední den od 17:00 do 20:00 hodin. Výstupem každého modulu je postupová práce v rozsahu 10-15 normostran. Lektorská setkání nejsou povinná.

Během celého studia vám naše studijní koordinátorky rády pomohou s řešením jakéhokoliv požadavku nebo dotazu. Vše, včetně odborných konzultací s lektory, můžete řešit právě prostřednictvím studentské sekce.

Průběh studia

Bonusy ke studiu

Bonusy ke studiu

Během studia můžete navštěvovat bonusové přednášky, semináře a blokové moduly. Nad rámec studia se můžete účastnit lektorských setkání z jiných programů.

Jako student Business Institutu můžete čerpat benefity plynoucí z našich partnerských vztahů. Poskytnou vám můžeme například slevu na nákup titulů z nakladatelství Grada Publishing, slevu na vstupenky do Švandova divadla, slevové akce na sportovní oblečení Under Armour nebo módní oblečení značky GAP a další.

Bonusy ke studiu

Zakončení studia

Zakončení studia

Studium je zakončeno zpracováním závěrečné práce v rozsahu 50-70 normostran a její obhajobou před tříčlennou komisí lektorů. Úspěšný absolvent získá titul LLM, který je uváděn za jménem.

Absolventi získávají slevu na další vzdělávání a jsou zváni na akce Business Institutu.

Zakončení studia

Zahájení studia LLM

1. března
1. října

Studium trvá 1,5 roku a je rozděleno do 3 bloků. Bloky se skládají ze studijních modulů, jejichž výuka probíhá formou lektorských setkání. Studium je možné zahájit ve dvou uvedených termínech.

1. blok

 • 4 studijní moduly
 • 4 lektorská setkání
 • 4 postupové práce

2. blok

 • 4 studijní moduly
 • 4 lektorská setkání
 • 4 postupové práce

3. blok

 • 3 studijní moduly
 • 3 lektorská setkání
 • 3 postupové práce
 • Vypracování závěrečné práce

Zakončení studia

 • Obhajoba závěrečné práce před komisí
Úspěšný absolvent získá titul LLM, uváděný za jménem.