Informace o studiu MBA

Business Institut nabízí moderní koncept studia MBA, jež promítá teorii přímo do manažerské praxe. Lektoři používají příklady z reálných situací. Business Institut si zakládá především na špičkovém obsazení lektorského týmu, kvalitě výuky, flexibilitě studia a profesionálním přístupu.

Podání přihlášky

Podání přihlášky

Vyplnění online přihlášky je rychlé, jednoduché a bez poplatků. Následně Vás kontaktuje náš studijní koordinátor a dojedná s Vámi veškeré náležitosti studia MBA, včetně definitivního výběru studijního programu a uzavření smlouvy o studiu.

Podání přihlášky

Flexibilní a individuální přístup

Flexibilní a individuální přístup

Flexibilní forma studia vychází vstříc časovým možnostem každého studenta. Ke každému studentovi přistupujeme individuálně. Zakládáme si na kvalitě a reálných přínosech studia. Studenti mohou 2x studium přerušit a kdykoliv navázat.

Flexibilní a individuální přístup

Slavnostní zahájení studia

Slavnostní zahájení studia

První setkání studentů s představiteli školy a lektory, kde studenti získají podrobné informace o studiu, výhodách, jež mohou využívat, požadavcích na studijní výstupy apod.

Slavnostní zahájení studia

Interaktivní setkání se špičkovými lektory

Interaktivní setkání se špičkovými lektory

Jedná se o výuku formou workshopu, která se koná 3x60 minut za každý modul studia. Lektorská setkání probíhají jedenkrát měsíčně, ve všední den (17:00-20:00). Lektorská setkání jsou nepovinná, nicméně účast bývá hojná, neboť zde studenti získávají cenné informace a zkušenosti, které v běžné literatuře a studijních materiálech nenajdou.

Interaktivní setkání se špičkovými lektory

Online i klasická knihovna

Online i klasická knihovna

Studentům je k dispozici moderní online knihovna, ve které se nachází více než milion odborných titulů, vědeckých článků a studií. Kromě toho studenti mohou využít knihovny odborné literatury Business Institutu s nabídkou více než 1000 odborných titulů.

Online i klasická knihovna

Podpora studijního oddělení

Podpora studijního oddělení

Naše studijní koordinátorky Vám rády pomohou s řešením jakéhokoliv požadavku nebo dotazu. Na studijní oddělení se studenti mohou obrátit kdykoliv a my jsme připraveni udělat maximum pro jejich spokojenost a pohodlí.

Podpora studijního oddělení

Coffee breaky, success stories

Coffee breaky, success stories

Studenti mohou zdarma navštěvovat speciální bonusové přednášky a semináře se zajímavými osobnostmi. Za dobu své existence Business Institut navštívili desítky osobností z různých oblastí světa podnikání, vzdělávání a médií.

Coffee breaky, success stories

Moderní e-learningové prostředí

Moderní e-learningové prostředí

Od začátku studia je každému studentovi zřízen přístup do moderní e-learningové platformy, kde nalezne na jednom místě veškeré studijní materiály, informace o studiu a přístup k literatuře. Platforma umožňuje rovněž rychlou komunikaci s lektory a studijním oddělením.

Moderní e-learningové prostředí

Konzultace s lektory

Konzultace s lektory

Lektoři jsou studentům k dispozici při řešení odborných otázek spojených se studiem. Studenti mohou s lektory rovněž diskutovat témata z vlastního profesního života nebo podnikání. Od lektorů získají cennou zpětnou vazbu a oponenturu možných řešení.

Konzultace s lektory

Networkingová setkání

Networkingová setkání

Setkání podporují možnost navazování zajímavých profesních vazeb. Během těchto setkání studenti získávají cenné kontakty na nové potenciální klienty, obchodní partnery či společníky a vytvářejí si cesty k novým pracovním příležitostem.

Networkingová setkání

Ke studiu získáte navíc

Ke studiu získáte navíc

Studenti se mohou v rámci studia účastnit lektorských setkání z jiných programů, zdarma navštěvovat blokové moduly a přednášky success stories vedené zajímavými osobnostmi. Business Institut pravidelně pořádá společenské akce a networkingová setkání. Každý student získá přístup do online knihovny BOOKPORT.

Ke studiu získáte navíc

Slavnostní promoce

Slavnostní promoce

Promoce představuje vrcholnou událost pro úspěšné absolventy, kteří si ve velkolepé atmosféře mohou naplno vychutnat pocit úspěchu a dosažení dalšího profesního cíle. Na akci mohou samozřejmě pozvat i své příbuzné či přátele.

Slavnostní promoce

Alumni klub

Alumni klub

Po úspěšném ukončení studia vazby se školou nekončí. Naši absolventi jsou v rámci Alumni klubu dále zváni na řadu přednášek, vzdělávacích bloků i networkingových setkání, která pro ně pravidelně připravujeme.

Alumni klub

Diplom a prestižní titul MBA

Diplom a prestižní titul MBA

Absolventi studia získávají diplom s označením příslušného MBA programu. S diplomem dokládajícím získání prestižního titulu MBA se absolventům otevírají dveře k atraktivnějším pracovním pozicím i růstu příjmů.

Diplom a prestižní titul MBA

Reference úspěšných absolventů

Reference úspěšných absolventů

Absolvováním studia na Business Institutu se zařadíte mezi úspěšné absolventy. 85 % z nich potvrzuje návratnost investice do studia během dvou let a 98 % z nich by studium doporučilo svým známým. Většině z nich studium pomohlo nejen ke kariérnímu růstu, ale i osobní spokojenosti a posílení prestiže.

Reference úspěšných absolventů

Zahájení studia

1. března
1. října

Průběh studia MBA

1. blok

 • 4 studijní moduly
 • 4 lektorská setkání (4 x 60 min), jedno za každý modul
 • 4 postupové práce

2. blok

 • 4 studijní moduly
 • 4 lektorská setkání (4 x 60 min), jedno za každý modul
 • 4 postupové práce

3. blok

 • 3 studijní moduly
 • 3 lektorská setkání (3 x 60 min), jedno za každý modul
 • 3 postupové práce
 • + závěrečná práce

Zakončení studia

 • Obhajoba závěrečné práce
Titul MBA
Délka studia 12–18 měsíců

Další informace ke studiu

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky ke studiu
 • vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni
 • středoškolské vzdělání s maturitou + doložená manažerská praxe

Jak se přihlásit

 • podejte online přihlášku ke studiu
 • přiložte kopii dokladu o dosaženém vzdělání (lze dodat po podání přihlášky)
 • naše studijní oddělení s vámi vyřeší všechny záležitosti týkající se přijetí ke studiu
 • za podání přihlášky se neplatí administrativní poplatek
 • o přijetí ke studiu rozhoduje vedení Business Institutu

Kdy začínáme

 • při zahájení studia získá každý student přístup do studentské sekce (interaktivní výukové prostředí)
 • student má k dispozici knihovnu a veškerou potřebnou odbornou literaturu
 • před výukou prvního modulu probíhá slavnostní zahájení, kde se studenti dozvědí veškeré informace o průběhu, formě, podmínkách studia
 • pro studenty máme připraven podrobný seminář, díky kterému zvládnou zpracování postupových a závěrečných prací

Průběh studia

 • flexibilní kombinovaná forma studia v českém jazyce
 • délka studia 12 až 18 měsíců
 • studium je členěno do 3 bloků (semestrů)
 • každý blok zahrnuje 4 studijní moduly (předměty), celkem 12 modulů
 • lektorská setkání (nepovinné interaktivní prezenční workshopy) u každého modulu v rozsahu 3 x 60 min. (1x za měsíc)
 • výstupem za každý modul je písemná postupová práce
 • studium lze prodloužit nebo přerušit na dobu 6 měsíců

Bonusy ke studiu

 • všichni studenti jsou zváni na bonusové semináře a blokové moduly se zajímavými osobnostmi
 • každý student má k dispozici online knihovnu po celou dobu studia
 • pořádáme networkingové akce, na kterých studenti mohou získat nové kontakty prospěšné pro jejich kariéru
 • naši studenti mohou navštěvovat lektorská setkání z jiných programů

Zakončení studia

 • na závěr studia student vypracovává závěrečnou práci
 • studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce
 • předání diplomu osvědčujícího získání titulu MBA se odehrává na slavnostní promoci

Absolventi

 • jsou zváni na akce Business Institutu
 • mohou využívat konzultací odborných lektorů
 • získávají slevu na další vzdělávání