Informace o studiu MBA

Business Institut nabízí moderní koncept studia MBA, jež promítá teorii přímo do manažerské praxe. Lektoři používají příklady z reálných situací. Business Institut si zakládá především na špičkovém obsazení lektorského týmu, kvalitě výuky, flexibilitě studia a profesionálním přístupu.

Podání přihlášky

Podání přihlášky

Vyplnění online přihlášky je rychlé, jednoduché a bez poplatků. Následně Vás kontaktuje náš studijní koordinátor a dojedná s Vámi veškeré náležitosti studia MBA, včetně definitivního výběru studijního programu a uzavření smlouvy o studiu.

Podání přihlášky

Flexibilní a individuální přístup

Flexibilní a individuální přístup

Flexibilní forma studia vychází vstříc časovým možnostem každého studenta. Ke každému studentovi přistupujeme individuálně. Zakládáme si na kvalitě a reálných přínosech studia. Studenti mohou 2x studium přerušit a kdykoliv navázat.

Flexibilní a individuální přístup

Interaktivní setkání se špičkovými lektory

Interaktivní setkání se špičkovými lektory

Jedná se o výuku formou workshopu, která se koná 3x60 minut za každý modul studia. Lektorská setkání probíhají jedenkrát měsíčně, ve všední den (17:00-20:00). Lektorská setkání jsou nepovinná, nicméně účast bývá hojná, neboť zde studenti získávají cenné informace a zkušenosti, které v běžné literatuře a studijních materiálech nenajdou.

Interaktivní setkání se špičkovými lektory

Online i klasická knihovna

Online i klasická knihovna

Studentům je k dispozici moderní online knihovna, ve které se nachází více než milion odborných titulů, vědeckých článků a studií. Kromě toho studenti mohou využít knihovny odborné literatury Business Institutu s nabídkou více než 1000 odborných titulů.

Online i klasická knihovna

Podpora studijního oddělení

Podpora studijního oddělení

Naše studijní koordinátorky Vám rády pomohou s řešením jakéhokoliv požadavku nebo dotazu. Na studijní oddělení se studenti mohou obrátit kdykoliv a my jsme připraveni udělat maximum pro jejich spokojenost a pohodlí.

Podpora studijního oddělení

Coffee breaky, success stories

Coffee breaky, success stories

Studenti mohou zdarma navštěvovat speciální bonusové přednášky a semináře se zajímavými osobnostmi. Za dobu své existence Business Institut navštívili desítky osobností z různých oblastí světa podnikání, vzdělávání a médií.

Coffee breaky, success stories

Moderní e-learningové prostředí

Moderní e-learningové prostředí

Od začátku studia je každému studentovi zřízen přístup do moderní e-learningové platformy, kde nalezne na jednom místě veškeré studijní materiály, informace o studiu a přístup k literatuře. Platforma umožňuje rovněž rychlou komunikaci s lektory a studijním oddělením.

Moderní e-learningové prostředí

Konzultace s lektory

Konzultace s lektory

Lektoři jsou studentům k dispozici při řešení odborných otázek spojených se studiem. Studenti mohou s lektory rovněž diskutovat témata z vlastního profesního života nebo podnikání. Od lektorů získají cennou zpětnou vazbu a oponenturu možných řešení.

Konzultace s lektory

Networkingová setkání

Networkingová setkání

Setkání podporují možnost navazování zajímavých profesních vazeb. Během těchto setkání studenti získávají cenné kontakty na nové potenciální klienty, obchodní partnery či společníky a vytvářejí si cesty k novým pracovním příležitostem.

Networkingová setkání

Ke studiu získáte navíc

Ke studiu získáte navíc

Studenti se mohou v rámci studia účastnit lektorských setkání z jiných programů, zdarma navštěvovat blokové moduly a přednášky success stories vedené zajímavými osobnostmi. Business Institut pravidelně pořádá společenské akce a networkingová setkání.

Ke studiu získáte navíc

Slavnostní promoce

Slavnostní promoce

Promoce představuje vrcholnou událost pro úspěšné absolventy, kteří si ve velkolepé atmosféře mohou naplno vychutnat pocit úspěchu a dosažení dalšího profesního cíle. Na akci mohou samozřejmě pozvat i své příbuzné či přátele.

Slavnostní promoce

Alumni klub

Alumni klub

Po úspěšném ukončení studia vazby se školou nekončí. Naši absolventi jsou v rámci Alumni klubu dále zváni na řadu přednášek, vzdělávacích bloků i networkingových setkání, která pro ně pravidelně připravujeme.

Alumni klub

Diplom a prestižní titul MBA

Diplom a prestižní titul MBA

Absolventi studia získávají diplom s označením příslušného MBA programu. S diplomem dokládajícím získání prestižního titulu MBA se absolventům otevírají dveře k atraktivnějším pracovním pozicím i růstu příjmů.

Diplom a prestižní titul MBA

Reference úspěšných absolventů

Reference úspěšných absolventů

Absolvováním studia na Business Institutu se zařadíte mezi úspěšné absolventy. 85 % z nich potvrzuje návratnost investice do studia během dvou let a 98 % z nich by studium doporučilo svým známým. Většině z nich studium pomohlo nejen ke kariérnímu růstu, ale i osobní spokojenosti a posílení prestiže.

Reference úspěšných absolventů

Zahájení studia

1. března
1. října

Průběh studia MBA

1. blok

 • 4 studijní moduly
 • 4 lektorská setkání (3 x 60 min), jedno za každý modul
 • 4 postupové práce

2. blok

 • 4 studijní moduly
 • 4 lektorská setkání (3 x 60 min), jedno za každý modul
 • 4 postupové práce

3. blok

 • 3 studijní moduly
 • 3 lektorská setkání (3 x 60 min), jedno za každý modul
 • 3 postupové práce
 • + závěrečná práce

Zakončení studia

 • Obhajoba závěrečné práce
Titul MBA
Délka studia 1,5 roku

Další informace ke studiu

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky ke studiu
 • vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni
 • středoškolské vzdělání s maturitou + doložená manažerská praxe

Jak se přihlásit

 • podejte online přihlášku ke studiu
 • přiložte kopii dokladu o dosaženém vzdělání (lze dodat po podání přihlášky)
 • naše studijní oddělení s vámi vyřeší všechny záležitosti týkající se přijetí ke studiu
 • za podání přihlášky se neplatí administrativní poplatek
 • o přijetí ke studiu rozhoduje vedení Business Institutu

Kdy začínáme

 • při zahájení studia získá každý student přístup do studentské sekce (interaktivní výukové prostředí)
 • student má k dispozici knihovnu a veškerou potřebnou odbornou literaturu
 • před výukou prvního modulu probíhá slavnostní zahájení, kde se studenti dozvědí veškeré informace o průběhu, formě, podmínkách studia
 • pro studenty máme připraven podrobný seminář, díky kterému zvládnou zpracování postupových a závěrečných prací

Průběh studia

 • flexibilní kombinovaná forma studia v českém jazyce
 • délka studia 1,5 roku
 • studium je členěno do 3 bloků (semestrů)
 • každý blok zahrnuje 4 studijní moduly (předměty), celkem 12 modulů
 • lektorská setkání (nepovinné interaktivní prezenční workshopy) u každého modulu v rozsahu 3 x 60 min. (1x za měsíc)
 • výstupem za každý modul je písemná postupová práce
 • studium lze prodloužit nebo přerušit na dobu 6 měsíců

Bonusy ke studiu

 • všichni studenti jsou zváni na bonusové semináře a blokové moduly se zajímavými osobnostmi
 • každý student má k dispozici online knihovnu po celou dobu studia
 • pořádáme networkingové akce, na kterých studenti mohou získat nové kontakty prospěšné pro jejich kariéru
 • naši studenti mohou navštěvovat lektorská setkání z jiných programů

Zakončení studia

 • na závěr studia student vypracovává závěrečnou práci
 • studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce
 • předání diplomu osvědčujícího získání titulu MBA se odehrává na slavnostní promoci

Absolventi

 • jsou zváni na akce Business Institutu
 • mohou využívat konzultací odborných lektorů
 • získávají slevu na další vzdělávání