Informace o studiu MBA

Informace o studiu MBA

Business Institut nabízí moderní koncept studia MBA, jež promítá teorii přímo do manažerské praxe. Lektoři používají příklady z reálných situací. Business Institut si zakládá především na špičkovém obsazení lektorského týmu, kvalitě výuky, flexibilitě studia a profesionálním přístupu.

Podání přihlášky

Podání přihlášky

Vyplnění online přihlášky je rychlé a jednoduché. Následně Vás kontaktuje náš studijní koordinátor k dořešení veškerých náležitostí studia MBA, definitivního výběru studijního programu a uzavření smlouvy o studiu.

Podání přihlášky

Slavnostní zahájení studia

Slavnostní zahájení studia

První setkání studentů s představiteli školy, kde studenti získají podrobné informace o studiu, výhodách, jež mohou využívat, požadavcích na studijní výstupy apod. Pro všechny je připraven metodologický seminář o zpracování odborných prací, jež budou tvořit studijní výstupy.

Slavnostní zahájení studia

Interaktivní setkání se špičkovými lektory

Interaktivní setkání se špičkovými lektory

Jedná se o výuku formou workshopu, která se koná 3x60 minut za každý modul studia. Lektorská setkání jsou nepovinná, nicméně účast bývá hojná, neboť zde studenti získávají cenné informace a zkušenosti, které v běžné literatuře a studijních materiálech nenajdou.

Interaktivní setkání se špičkovými lektory

Online i klasická knihovna

Online i klasická knihovna

Studentům je k dispozici moderní online knihovna, ve které se nachází více než 4200 titulů v češtině. Knihovna nabízí neomezený přístup a možnost online i offline pročítání knih. Kromě toho studenti mohou využít knihovny odborné literatury Business Institutu s nabídkou více než 1000 odborných titulů.

Online i klasická knihovna

24/7 podpora studijního oddělení

24/7 podpora studijního oddělení

Veškeré požadavky a dotazy jsou okamžitě předávány k řešení našemu studijnímu oddělení. Vše od organizačních záležitostí spojených se studiem až po odevzdávání prací, se odehrává prostřednictvím online studijní platformy.

24/7 podpora studijního oddělení

Coffee breaky, success stories

Coffee breaky, success stories

Studenti mohou zdarma navštěvovat speciální bonusové přednášky a semináře se zajímavými osobnostmi. Za dobu své existence Business Institut navštívili desítky osobností z různých oblastí světa podnikání, vzdělávání a médií.

Coffee breaky, success stories

Moderní e-learningové prostředí

Moderní e-learningové prostředí

Od začátku studia je každému studentovi zřízen přístup do moderní e-learningové platformy, kde nalezne na jednom místě veškeré studijní materiály, informace o studiu a přístup k literatuře. Platforma umožňuje rovněž rychlou komunikaci s lektory a studijním oddělením.

Moderní e-learningové prostředí

Konzultace s lektory

Konzultace s lektory

Lektoři jsou studentům k dispozici při řešení odborných otázek spojených se studiem. Studenti mohou s lektory rovněž diskutovat témata z vlastního profesního života nebo podnikání. Od lektorů získají cennou zpětnou vazbu a oponenturu možných řešení.

Konzultace s lektory

Networkingová setkání

Networkingová setkání

Setkání podporují možnost navazování zajímavých profesních vazeb. Během těchto setkání studenti získávají cenné kontakty na nové potenciální klienty, obchodní partnery či společníky a vytvářejí si cesty k novým pracovním příležitostem.

Networkingová setkání

Slavnostní promoce

Slavnostní promoce

Promoce představuje vrcholnou událost pro úspěšné absolventy, kteří si ve velkolepé atmosféře mohou naplno vychutnat pocit úspěchu a dosažení dalšího profesního cíle. Na akci mohou samozřejmě pozvat i své příbuzné či přátele.

Slavnostní promoce

Alumni klub

Alumni klub

Po úspěšném ukončení studia vazby se školou nekončí. Naši absolventi jsou v rámci Alumni klubu dále zváni na řadu přednášek, vzdělávacích bloků i networkingových setkání, která pro ně pravidelně připravujeme.

Alumni klub

Diplom a prestižní titul MBA

Diplom a prestižní titul MBA

Absolventi studia získávají diplom s označením příslušného MBA programu. S diplomem dokládajícím získání prestižního titulu MBA se absolventům otevírají dveře k atraktivnějším pracovním pozicím i růstu příjmů.

Diplom a prestižní titul MBA

Reference úspěšných absolventů

Reference úspěšných absolventů

Absolvováním studia na Business Institutu se zařadíte mezi úspěšné absolventy. 85 % z nich potvrzuje návratnost investice do studia během dvou let a 98 % z nich by studium doporučilo svým známým. Většině z nich studium pomohlo nejen ke kariérnímu růstu, ale i osobní spokojenosti a posílení prestiže.

Reference úspěšných absolventů

Zahájení studia

15. března
1. října

Průběh studia MBA

1. blok

 • 4 studijní moduly
 • 4 postupové práce

2. blok

 • 4 studijní moduly
 • 4 postupové práce

3. blok

 • 3 studijní moduly
 • 3 postupové práce
 • + závěrečná práce

Zakončení studia

 • Obhajoba závěrečné práce
Prestižní titul MBA
Délka studia 12–16 měsíců

Další informace ke studiu

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky ke studiu
 • vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni
 • středoškolské vzdělání s maturitou + doložená manažerská praxe

Jak se přihlásit

 • podejte online přihlášku ke studiu
 • přiložte kopii dokladu o dosaženém vzdělání (lze dodat po podání přihlášky)
 • naše studijní oddělení s vámi vyřeší všechny záležitosti týkající se přijetí ke studiu
 • za podání přihlášky se neplatí administrativní poplatek
 • o přijetí ke studiu rozhoduje vedení Business Institutu

Kdy začínáme

 • při zahájení studia získá každý student přístup do studentské sekce (interaktivní výukové prostředí)
 • student má k dispozici knihovnu a veškerou potřebnou odbornou literaturu
 • před výukou prvního modulu probíhá slavnostní zahájení, kde se studenti dozvědí veškeré informace o průběhu, formě, podmínkách studia
 • pro studenty máme připraven podrobný seminář, díky kterému zvládnou zpracování postupových a závěrečných prací

Průběh studia

 • flexibilní kombinovaná forma studia v českém jazyce
 • délka studia 12 až 16 měsíců
 • studium je členěno do 3 bloků (semestrů)
 • každý blok zahrnuje 4 studijní moduly (předměty),(celkově 12 studijních modulů)
 • nepovinná lektorská setkání (interaktivní prezenční workshopy): u každého modulu v rozsahu 3 x 60 min. (1x za měsíc) + individuální konzultace
 • výstupem za každý modul je písemná postupová práce
 • studium lze na základě individuální dohody prodloužit či přerušit

Bonusy ke studiu

 • všichni studenti jsou zváni na bonusové semináře se zajímavými osobnostmi
 • pořádáme networkingové akce, na kterých studenti mohou získat nové kontakty prospěšné pro jejich kariéru

Zakončení studia

 • na závěr studia student vypracovává závěrečnou práci
 • studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce
 • předání diplomu osvědčujícího získání titulu MBA se odehrává na slavnostní promoci

Absolventi

 • jsou zváni na akce Business Institutu
 • mohou využívat konzultací odborných lektorů
 • získávají slevu na další vzdělávání