Informace o studiu MBA online

Studium MBA ve 100% online podobě představuje nejmodernější formu manažerského vzdělávání. Online studium je obsahem a kvalitou plně srovnatelné s klasickou výukou. Studovat lze kdykoliv a odkudkoliv s využitím nejmodernější e-learningové platformy, online knihovny, videopřednášek a audiovizuálních podkladů.

Podání online přihlášky

Podání online přihlášky

Vyplnění online přihlášky je rychlé a jednoduché. Následně Vás kontaktuje náš studijní koordinátor k dořešení veškerých náležitostí studia MBA, definitivního výběru studijního programu a podpisu smlouvy o studiu.

Podání online přihlášky

Studujte pohodlně odkudkoliv a kdykoliv

Studujte pohodlně odkudkoliv a kdykoliv

Online studium plně nahrazuje klasickou výuku a umožňuje studovat odkudkoliv a tím maximálně uspořit čas a organizační náklady spojené se studiem. Studovat lze z pohodlí domova, kanceláře nebo na pracovních cestách.

Studujte pohodlně odkudkoliv a kdykoliv

Efektivní a časově flexibilní 100% online studium

Efektivní a časově flexibilní 100% online studium

Výuka probíhá čistě on-line formou bez nutnosti přímé osobní účasti na lektorských setkáních. Moderní e-learningová platforma poskytuje studentům na jednom místě veškeré studijní materiály, přednášky a videa.

Efektivní a časově flexibilní 100% online studium

Moderní e-learningové prostředí

Moderní e-learningové prostředí

Od začátku studia je každému studentovi zřízen přístup do moderní e-learningové platformy, kde nalezne na jednom místě veškeré studijní materiály, informace o studiu a přístup k literatuře. Platforma umožňuje rovněž rychlou komunikaci s lektory a studijním oddělením.

Moderní e-learningové prostředí

Online knihovna – k dispozici více než 5200 knih

Online knihovna – k dispozici více než 5200 knih

Kromě e-learningového systému je studentům k dispozici moderní online knihovna, ve které se nachází více než 5200 titulů v češtině. Knihovna nabízí neomezený přístup a možnost online i offline pročítání knih. Umožňuje rychlý a jednoduchý výběr z katalogu knih pro vlastní studium.

Online knihovna – k dispozici více než 5200 knih

Video přednášky a bonusová videa

Video přednášky a bonusová videa

Online studium je vedeno prostřednictvím videoprednášek, které pro studenty natáčejí špičkoví lektoři z praxe. Studium je obohaceno o online knihovnu, sylaby, interaktivní prezentace a bonusové videa.

Video přednášky a bonusová videa

Online komunikace a podpora lektorského týmu

Online komunikace a podpora lektorského týmu

Prostřednictvím e-learningové platformy mají studenti prostor pro konzultace a interakci s lektory, včetně řešení vlastních témat. Dotazy a podněty studentů týkající se výuky, postupových a závěrečných prací, jsou ihned předány příslušným lektorům, kteří se studenty komunikují a řeší jejich požadavky.

Online komunikace a podpora lektorského týmu

24/7 podpora studijního oddělení

24/7 podpora studijního oddělení

Veškeré požadavky a dotazy jsou okamžitě předávány k řešení našemu studijnímu oddělení. Vše od organizačních záležitostí spojených se studiem až po odevzdávání prací, se odehrává prostřednictvím online studijní platformy.

24/7 podpora studijního oddělení

Slavnostní promoce

Slavnostní promoce

Promoce představuje vrcholnou událost pro úspěšné absolventy, kteří si ve velkolepé atmosféře mohou naplno vychutnat pocit úspěchu a dosažení dalšího profesního cíle. Na akci jsou srdečně zvání i příbuzní či přátele absolventů.

Slavnostní promoce

Diplom a prestižní titul MBA

Diplom a prestižní titul MBA

Absolventi 100% online studia získávají diplom s označením příslušného MBA programu. Diplom je stejný pro obě formy studia: kombinovanou i 100% online. S diplomem dokládajícím získání prestižního titulu MBA se absolventům otevírají dveře k atraktivnějším pracovním pozicím i růstu příjmů.

Diplom a prestižní titul MBA

Alumni klub

Alumni klub

Alumni klub znamená pro naše absolventy jistotu, že ani po skončení studia jejich vazby se školou neskončí. Absolventi jsou v rámci klubu vítáni na všechny akce pořádané Business Institutem, pravidelně je zveme na všechny semináře, přednášky, či další vzdělávací aktivity.

Alumni klub

Reference úspěšných absolventů

Reference úspěšných absolventů

Dokončením studia na Business Institutu se zařadíte mezi úspěšné absolventy. 85 % z nich potvrzuje návratnost investice do studia během dvou let a 98 % z nich by studium doporučilo svým známým. Většině z nich studium pomohlo nejen ke kariérnímu růstu, ale i osobní spokojenosti a posílení prestiže.

Reference úspěšných absolventů

Zahájení studia

Kdykoliv
Kdykoliv

Průběh studia MBA

1. blok

 • 4 studijní moduly
 • 4 postupové práce

2. blok

 • 4 studijní moduly
 • 4 postupové práce

3. blok

 • 3 studijní moduly
 • 3 postupové práce
 • + závěrečná práce

Zakončení studia

 • Obhajoba závěrečné práce
Prestižní titul MBA
Délka studia 12 měsíců

Další informace ke studiu

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky ke studiu
 • vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni
 • středoškolské vzdělání s maturitou + doložená manažerská praxe

Jak se přihlásit

 • podejte online přihlášku ke studiu
 • přiložte kopii dokladu o dosaženém vzdělání (lze dodat po podání přihlášky)
 • naše studijní oddělení s vámi vyřeší všechny záležitosti týkající se přijetí ke studiu
 • za podání přihlášky se neplatí administrativní poplatek
 • o přijetí ke 100% online studiu MBA rozhoduje vedení Business Institutu

Kdy začínáme

 • 100% online studium je možno zahájit kdykoliv v průběhu kalendářního roku
 • student má k dispozici online knihovnu BOOKPORT a veškerou potřebnou odbornou literaturu
 • pro studenty máme připraven podrobný manuál, díky kterému zvládnou zpracování postupových a závěrečných prací

Průběh studia

 • flexibilní kombinovaná forma studia v českém jazyce
 • délka studia 12 až 14 měsíců
 • studium je členěno do 3 bloků (semestrů)
 • každý blok zahrnuje 4 studijní moduly (předměty),(celkově 12 studijních modulů)
 • výstupem za každý modul je písemná postupová práce
 • studium lze na základě individuální dohody prodloužit či přerušit

Bonusy ke studiu

 • všichni studenti jsou zváni na bonusové semináře se zajímavými osobnostmi
 • pořádáme networkingové akce, na kterých studenti mohou získat nové kontakty prospěšné pro jejich kariéru

Zakončení studia

 • na závěr studia student vypracovává závěrečnou práci
 • studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce
 • předání diplomu osvědčujícího získání titulu MBA se odehrává na slavnostní promoci

Absolventi

 • jsou zváni na akce Business Institutu
 • mohou využívat konzultací odborných lektorů
 • získávají slevu na další vzdělávání