Informace o studiu MBA online

Informace o studiu MBA online

Studium MBA ve 100% online podobě představuje nejmodernější formu manažerského vzdělávání. Online studium je obsahem a kvalitou plně srovnatelné s klasickou výukou. Studovat lze odkudkoliv s využitím nejmodernější e-learningové platformy a online knihovny.

Podání online přihlášky

Podání online přihlášky

Vyplnění online přihlášky je rychlé a jednoduché. Následně Vás kontaktuje náš studijní koordinátor k dořešení veškerých náležitostí studia MBA, definitivního výběru studijního programu a podpisu smlouvy o studiu.

Podání online přihlášky

Studujte pohodlně odkudkoliv a kdykoliv

Studujte pohodlně odkudkoliv a kdykoliv

Online studium plně nahrazuje klasickou výuku a umožňuje studovat odkudkoliv a tím maximálně uspořit čas a organizační náklady spojené se studiem. Studovat lze z pohodlí domova, kanceláře nebo na pracovních cestách.

Studujte pohodlně odkudkoliv a kdykoliv

Efektivní a časově flexibilní 100% online studium

Efektivní a časově flexibilní 100% online studium

Výuka probíhá čistě on-line formou bez nutnosti přímé osobní účasti na lektorských setkáních. Moderní e-learningová platforma poskytuje studentům na jednom místě veškeré studijní materiály, přednášky a videa.

Efektivní a časově flexibilní 100% online studium

Online komunikace a podpora lektorského týmu

Online komunikace a podpora lektorského týmu

Prostřednictvím e-learningové platformy mají studenti prostor pro konzultace a interakci s lektory, včetně řešení vlastních témat. Dotazy a podněty studentů týkající se výuky, postupových a závěrečných prací, jsou ihned předány příslušným lektorům, kteří se studenty komunikují a řeší jejich požadavky.

Online komunikace a podpora lektorského týmu

Moderní online knihovna – k dispozici více než 4200 knih

Moderní online knihovna – k dispozici více než 4200 knih

Kromě e-learningového systému je studentům k dispozici moderní online knihovna, ve které se nachází více než 4200 titulů v češtině. Knihovna nabízí neomezený přístup a možnost online i offline pročítání knih. Umožňuje rychlý a jednoduchý výběr z katalogu knih pro vlastní studium.

Moderní online knihovna – k dispozici více než 4200 knih

24/7 podpora studijního oddělení

24/7 podpora studijního oddělení

Veškeré požadavky a dotazy jsou okamžitě předávány k řešení našemu studijnímu oddělení. Vše od organizačních záležitostí spojených se studiem až po odevzdávání prací, se odehrává prostřednictvím online studijní platformy.

24/7 podpora studijního oddělení

Diplom a prestižní titul MBA

Diplom a prestižní titul MBA

Absolventi 100% online studia získávají diplom s označením příslušného MBA programu. Diplom je stejný pro obě formy studia: kombinovanou i 100% online. S diplomem dokládajícím získání prestižního titulu MBA se absolventům otevírají dveře k atraktivnějším pracovním pozicím i růstu příjmů.

Diplom a prestižní titul MBA

Reference úspěšných absolventů

Reference úspěšných absolventů

Dokončením studia na Business Institutu se zařadíte mezi úspěšné absolventy. 85 % z nich potvrzuje návratnost investice do studia během dvou let a 98 % z nich by studium doporučilo svým známým. Většině z nich studium pomohlo nejen ke kariérnímu růstu, ale i osobní spokojenosti a posílení prestiže.

Reference úspěšných absolventů

Zahájení studia

Kdykoliv
Kdykoliv

Průběh studia MBA

1. blok

 • 4 studijní moduly
 • 4 postupové práce

2. blok

 • 4 studijní moduly
 • 4 postupové práce

3. blok

 • 3 studijní moduly
 • 3 postupové práce
 • + závěrečná práce

Zakončení studia

 • Obhajoba závěrečné práce
Prestižní titul MBA
Délka studia 12 měsíců

Další informace ke studiu

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky ke studiu
 • vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni
 • středoškolské vzdělání s maturitou + doložená manažerská praxe

Jak se přihlásit

 • podejte online přihlášku ke studiu
 • přiložte kopii dokladu o dosaženém vzdělání (lze dodat po podání přihlášky)
 • naše studijní oddělení s vámi vyřeší všechny záležitosti týkající se přijetí ke studiu
 • za podání přihlášky se neplatí administrativní poplatek
 • o přijetí ke 100% online studiu MBA rozhoduje vedení Business Institutu

Kdy začínáme

 • 100% online studium je možno zahájit kdykoliv v průběhu kalendářního roku
 • student má k dispozici online knihovnu BOOKPORT a veškerou potřebnou odbornou literaturu
 • pro studenty máme připraven podrobný manuál, díky kterému zvládnou zpracování postupových a závěrečných prací

Průběh studia

 • flexibilní kombinovaná forma studia v českém jazyce
 • délka studia 12 až 14 měsíců
 • studium je členěno do 3 bloků (semestrů)
 • každý blok zahrnuje 4 studijní moduly (předměty),(celkově 12 studijních modulů)
 • výstupem za každý modul je písemná postupová práce
 • studium lze na základě individuální dohody prodloužit či přerušit

Bonusy ke studiu

 • všichni studenti jsou zváni na bonusové semináře se zajímavými osobnostmi
 • pořádáme networkingové akce, na kterých studenti mohou získat nové kontakty prospěšné pro jejich kariéru

Zakončení studia

 • na závěr studia student vypracovává závěrečnou práci
 • studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce
 • předání diplomu osvědčujícího získání titulu MBA se odehrává na slavnostní promoci

Absolventi

 • jsou zváni na akce Business Institutu
 • mohou využívat konzultací odborných lektorů
 • získávají slevu na další vzdělávání