Ing. Milan Balun o rozvoji a doplnění životní energie

Dne 9.12.2019 jsme si ve spolupráci s Ing. Milanem Balunem připravili téma zaměřené na energii, její rozvoj a doplnění. Téma je pro toto vánoční období velmi potřebné, protože právě teď s blížícím se koncem roku je energie to, co všichni potřebujeme.