Představení společnosti Business Institut

Business Institut se řadí mezi nejprestižnější MBA školy v České republice. Specializuje se na profesní vzdělávací programy MBA (Master of Business Administration), BBA (Bachelor of Business Administration), LLM (Master of Laws) a DBA (Doctor of Business Administration). Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem profesionálního týmu lektorů nabízí Business Institut koncept studia, jenž promítá teoretické problémy přímo do praxe.

Mise a cíle

Business Institut připravuje a motivuje k úspěchu.
Hlavním cílem Business Institutu je poskytovat kvalitní a přínosné vzdělávací programy MBA, BBA, LLM a DBA. s ohledem na časovou flexibilitu každého studenta.

S kým spolupracujeme

Business Institut spolupracuje s celou řadou špičkových odborníků z různých profesních oblastí, kteří přispívají k vysoké úrovni a kvalitě vzdělání v programech MBA, BBA, LLM a DBA. Stejně tak je Business Institut členem mnoha profesních organizací, kde vzájemná spolupráce napomáhá sledovat a udržovat aktuální trendy a seznamovat s nimi odbornou i laickou veřejnost.

Co nabízíme

Nabízíme unikátní kombinovanou nebo online formu vzdělání, jež vychází z toho nejlepšího v oblasti manažerských programů. Tato forma vzdělávání šetří studentům nejen finanční prostředky, ale i čas. Věříme, že vzdělávání je nezbytným předpokladem k dalšímu rozvoji a kariérnímu úspěchu. Děláme maximum pro to, aby nabízená forma studia umožňovala studovat i těm nejvytíženějším.

Vznik a působení společnosti

Společnost vznikla v roce 2009 a řadí se mezi největší školy svého druhu v ČR. Škola za dobu své existence vychovala více než 1800 absolventů.