Odborná literatura ke studiu zdarma

Odborná literatura ke studiu zdarma

Studenti Business Institutu mají po celou dobu svého studia zajištěn přístup ke kvalitním informačním zdrojům, ze kterých mohou čerpat při psaní seminárních prací, případových studií a práce závěrečné. Část odborné literatury si mohou studenti vypůjčit v klasické knihovně, kterou Business Institut disponuje, nebo v online knihovně, která disponuje až 4200 online tituly.

Online knihovna

Studentům je k dispozici moderní online knihovna, ve které se nachází více než 4200 titulů v češtině. Knihovna nabízí neomezený přístup a možnost online i offline pročítání knih. Rychlý přístup k odborným titulům a uživatelsky přívětivé prostředí online knihovny usnadní celé studium. Číst je možné jak na počítači, tak na tabletu či mobilním telefonu.

Klasická knihovna

Kromě toho studenti mohou využít knihovny odborné literatury Business Institutu s nabídkou více než 1500 odborných titulů. Seznam konkrétních knih a výpůjční řád je každému studentovi k dispozici ve studentské sekci.