Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Alexej Sato absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde působí řadu let na Katedře mezinárodního obchodu, v současné době na pozici docenta. Je autorem několika desítek tuzemských i zahraničních publikací a odborných textů, pravidelně se účastní odborných mezinárodních vědeckých konferencí. Má za sebou více než 40 let zkušeností v malých a středních podnicích i v nadnárodních korporacích provozujících komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Je členem Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži. Jako lektor Business Institut v Praze působí od roku 2010.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily