Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Vyučuje na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakultě stavební, ČVUT v Praze. Kromě akademické pozice také pracuje ve Výpočetním a informačním centru ČVUT v Praze jako programátor a správce ekonomických systémů. V rámci své specializace v oboru Facility Management se věnuje přednáškové činnosti v odborných kurzech a výuce na Bankovním Institutu. Zabývá se posudkovou činností v oblasti inženýrských staveb. Je členem mezinárodní profesní organizace IFMA.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily