Prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Přednáškové činnosti se věnuje na Vysoké škole ekonomické v Praze. Působí také jako analytik v oblasti účetnictví a financí Je autorem více než dvacítky článků publikovaných v renomovaných zahraničních vědeckých časopisech, které jsou součástí uznávaných citačních indexů (ISI, SCOPUS), a odborných publikací týkajících se finančního řízení a účetnictví. Pravidelně přednáší na mezinárodních vědeckých konferencích po celém světě. Člen několika edičních rad vědeckých časopisů v Jižní Africe, USA, Velké Británii a Austrálii.

V letech 2007 až 2009 působil jako člen Komitétu pro vzdělávání a certifikaci účetních a také jako člen výboru Komory certifikovaných účetních Svazu účetních (KCÚ SÚ).

Od roku 2011 zastává funkci prezidenta Komory certifikovaných účetních České republiky (KCÚ ČR). Je držitelem osvědčení ACCA pro školitele Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a členem Evropské účetní asociace (EAA).

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily