doc. Ing. Juraj Borovský, PhD

doc. Ing. Juraj Borovský, PhD

Od roku 1999 působí v akademické sféře, v současnosti na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Praha a Fakultě managementu Komenského univerzity Bratislava. Základní teoretické poznatky získal studiem na Elektrotechnické fakultě ČVUT a Národohospodářské fakultě VŠE v Bratislavě. Ty si postupně rozvíjel absolvováním řady postgraduálních kurzů, včetně Ashridge Management College ve Velké Britanii a obhájením doktorátu na Komenského univerzitě.

Praktické zkušenosti získal v letech 1963 - 1998 ve strojírenství a elektrotechnickém průmyslu, z toho od roku 1989 ve vrcholové pozici Chirany Stará Turá. Jako uznávaný manager působil v řadě profesních organizací (prezident Svazu průmyslu SR, člen představenstva SOPK, člen Hospodářské rady Vlády SR a dalších organizacích). Své odborné znalosti z managementu a ekonomiky publikuje knižné (doposud vydal 13 knižních publikací) i v odborných časopisech a konferencích. Je autorem celé řady přednáškových cyklů z oblasti řízení podniků a jejich ekonomiky, procesního řízení a dalších praktických témat.

Za dobu svého pedagogického působení vedl více než 200 diplomových prací a pod jeho vedením absolvovali 4 studenti doktorského studia své disertační práce.

Kromě pedagogické činnosti působí i jako poradce v oblasti řízení procesů, ekonomiky a všeobecného řízení, v současné době zejména v zdravotnictví.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily