doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Vysokoškolská pedagožka na katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze.

Je autorkou řady skript a učebnice v oblasti stavební ekonomiky a managementu, příspěvků na mezinárodních konferencích a článků zaměřených na projektový management ve výstavbě a stavebnictví. Spoluautorka výzkumných záměrů zaměřených na management udržitelného rozvoje území, stavebních podniků a staveb. Od roku 2007 je držitelkou mezinárodně platné certifikace "Certified Senior Project Manager (IPMA Level B)". Členka Společnosti pro projektové řízení a České společnosti pro rozvoj bydlení.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily