doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.

doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.

Vysokoškolská pedagožka Vysoké školy ekonomické v Praze se ve své přednáškové činnosti specializuje na management, management znalostí, manažerské vůdcovství a systémové přístupy k managementu. V těchto oblastech je autorkou několika monografií a celé řady článků publikovaných v renomovaných zahraničních vědeckých časopisech.