Doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Působí na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde se aktivně podílí na standardní výuce, vedení doktorských, diplomových a bakalářských prací a zasedá jako předseda a člen zkušebních komisí u státních závěrečných zkoušek.

Je docentem v oboru Podniková ekonomika a management, mimo jiné také zastává funkci ředitele Institutu pro finanční trh a je šéfredaktorem časopisu Financial Assets and Investing journal.

V letech 2008 až 2010 byl děkanem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily