Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.

Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.

Vysokoškolský pedagog Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a Université de Lorraine, kde vyučuje marketing inovací a zároveň se účastní výzkumu reklamy, jehož výsledky jsou publikovány v renomovaných zahraničních časopisech, které jsou mimo jiné součástí uznávaných citačních indexů (ISI, SCOPUS).

Pro Agenturu Agropro vyvíjí a zároveň vede kurzy aplikace open source software pro inovace na webu. Je členem ČSAZ, Skupiny z Brug a reprezentuje i olejninářský sektor ČR na zahraničních jednáních. Provozuje a zdokonaluje několik webů s orientací na podnikání, trhy a veřejnou sféru.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily