doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

Doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. je absolventem PF UK, na jejíž katedře obchodního práva působí od roku 2005 (od roku 2019 jako vedoucí katedry). Obchodním právem se zabýval i ve své advokátní praxi a v letech 2008 až 2013 působil jako člen Pracovní komise Legislativní rady vlády ČR pro soukromé právo.

V letech 2010 až 2013 byl asistentem soudců Nejvyšší soudu (senátu zaměřeného na obchodní společnosti a směnky). Zaměřuje se především na právo obchodních korporací, právo proti nekalé soutěži a vybrané otázky závazkového práva (zejména spotřebitelské smlouvy a smluvní pokutu).

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily