doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

Advokát, soudní tlumočník, člen odborných grémií, vědeckých rad fakult a univerzit, prezident mezinárodní asociace European Council for Business Education a od roku 1993 vedoucí Ústavu práva na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Přes deset let je stálým rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze.

Zabývá se především právem Evropské unie, mezinárodním právem a obchodním právem. Doposud publikoval pět monografií, více než 20 učebních pomůcek a řadu odborných i populárně naučných článků a publikací.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita).

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily