doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Prezidentka České marketingové společnosti (ČMS). V současné době působí také jako nezávislý poradce pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu a zastává významné funkce v oborových a profesních organizacích. Členka Evropské společnosti pro výzkum trhu a veřejného mínění (ESOMAR) a Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS).

Přednáší na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na tuzemských i zahraničních konferencích, je členkou porot v oblasti reklamy, publikuje v mnoha odborných periodikách. Autorsky nebo spoluautorsky se podílela na vydání řady odborných publikací, např. Psychologie reklamy, Psychologie spotřebitele, Psychologie trhu, Marketing, Reklama - Jak dělat reklamu, Image a firemní identita a dalších.

V jednom rozhovoru na sebe prozradila, že jejím oblíbeným citátem je ten od Oscara Wilda: "Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je podlehnout mu". Jinak má ráda posezení s přáteli při dobrém bílém víně.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily