Ing. Bc. Dagmar Čámská, Ph.D.

Ing. Bc. Dagmar Čámská, Ph.D.

Působila a působí na předních českých veřejných vysokých školách, jako Vysoká škola ekonomická v Praze a České vysoké učení technické.

Svoji pedagogickou, vědeckovýzkumnou a publikační činnost zaměřuje na korporátní finance, využití dat pro řízení podniku a oceňování podniku. Je autorkou téměř dvou desítek článků publikovaných v renomovaných zahraničních vědeckých časopisech nebo uveřejněných v rámci mezinárodních konferencí, které jsou součástí uznávaných citačních indexů (ISI, SCOPUS).

Vystudovala na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze bakalářské i magisterské studium (2010), obor Podniková ekonomika a management. Současně absolvovala i na Univerzitě Karlově na Fakultě sociálních věd obor Ekonomické teorie. V rámci postgraduálního studia na Katedře podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské se zaměřila na modely predikce finanční tísně podniků, kde řešila možnost uplatnění modelů zkonstruovaných v tranzitivních ekonomikách.

Přednáší v bakalářských, magisterských a MBA akreditovaných studijních programech v rámci České republiky.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily