Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D.

Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D.

Působí jako akademický pracovník na VŠE v Praze, na Katedře logistiky. Kromě toho působí jako externí pedagog na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera. Věnuje se především oblasti silničních vozidel, silniční nákladní dopravy, kombinované přepravy a logistických technologií. Spolupracuje rovněž s podniky z praxe. Je autorem či spoluautorem dvou monografií a dvacítky článků v češtině a v angličtině publikovaných v odborných periodikách. Přednáší na mezinárodních konferencích v České republice a v zahraničí (doposavad jedenáct konferencí).

Působí jako člen řešitelských teamů v projektech na Univerzitě Pardubice a na VŠE v Praze (doposavad sedm projektů). V rámci Teaching Mobility přednášel na Technische Universität Bremen (Německo) problematiku provozování silničních souprav s nestandardní délkou (tzv. EMS-souprav) v zemích Evropské unie. V rámci dalšího zvyšování odborné způsobilosti se pravidelně účastní odborných seminářů, veletrhů a exkurzí. Od roku 2007 je držitelem Průkazu profesní způsobilosti řidiče na skupinu C+E, od roku 2011 je držitelem "Certifikátu EJ-Log" Evropské logistické asociace.