Ing. Dalibor Pituch

Ing. Dalibor Pituch

V současné době působí jako prokurista ve společnosti EUFC CZ s.r.o., která se zaměřuje na komplexní poradenství při přípravě a realizaci dotačních projektů. Vede tým konzultantů, kteří vytvářejí udržitelné podnikatelské záměry a hledají pro ně cesty skrz spletitá pravidla a podmínky dotačních programů. Věnuje se též operativnímu řízení společnosti a akviziční činnosti. Ve své více jak desetileté praxi se podílel v různých rolích na řadě projektů v oblasti energetiky, výrobních technologií, vývoje a inovací, vědeckovýzkumných kapacit, cestovního ruchu i kulturních památek. Byl rovněž členem týmu hodnotícího operační programy Ministerstva průmyslu a obchodu.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily