Ing. Dana Strachotová, Ph.D.

Ing. Dana Strachotová, Ph.D.

Ing. Dana Strachotová, Ph.D. absolvovala studium na Fakultě chemicko-inženýrské VŠCHT Praha, obor Ekonomika a řízení chemických a potravinářských podniků. Doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku ukončila na VŠCHT Praha v roce 2005. Další vzdělání bylo rozšířeno v roce 2012 o Aplikovanou farmakoekonomiku v rámci společnosti Institute of Economics and Technology Assessment.

Praktické zkušenosti získala jako projektant v podniku Chemoprojekt Praha se specializací na manipulaci s materiálem. Jako externí konzultant se podílela na projektech zaměřených především na zlepšování výrobních procesů.

Od roku 1998 působí na Ústavu ekonomiky a managementu VŠCHT Praha jako odborný asistent se zaměřením na racionalizaci chemických a potravinářských procesů a na péči o výrobní zařízení. Dalším zaměřením jsou Manažerská a Podniková ekonomika a Farmakoekonomika.