Ing. Daniel Häusler

Ing. Daniel Häusler

Současný ředitel kanceláře Českého institutu interních auditorů působil dlouhou dobu jako vedoucí oddělení interního auditu v Centru pro regionální rozvoj ČR, státní příspěvkové organizaci, kde také zavedl systém řízení dle ISO 9001 a byl členem TOP managementu. Mimo lektorství v oblasti problematiky interního auditu a systémů řízení kvality dle ISO 9001 má také zkušenosti s ekonomickým řízením neziskových organizací.