Ing. et Bc. Vlasta Váchová

Ing. et Bc. Vlasta Váchová

Vystudovala obor Ekonomie a management lidských zdrojů na Sociálně ekonomické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově obor Ekonomika a management řízení lidských zdrojů.

Pedagogické znalosti a dovednosti získala studiem na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Absolvovala řadu odborných seminářů a vzdělávacích programů. Získala certifikát "Certifikovaný Human Resource Manager".

V oblasti HR managementu pracovala ve vedoucích pozicích jako manažerka personálních útvarů jak v soukromém sektoru, tak i ve státní správě, např. v letech 2003 - 2006 zastávala pozici ředitelky personálního odboru Ministerstva práce a sociálních věcí. Má bohaté odborné znalosti i praktické zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Byla členkou mnoha odborných pracovních skupin zaměřených na personální řízení a členkou projektové skupiny pro reformu ústřední státní správy.

Od roku 2007 se zabývá konzultační a lektorskou činností. Zaměřuje se především na oblast přijímání a výběru zaměstnanců, kompetencí a kompetenčních modelů, hodnocení a vzdělávání zaměstnanců i na oblast pracovně právních vztahů. Spolupracuje se vzdělávacími agenturami a školí experty v oblasti HR managementu.

Působí aktivně jako externí hodnotitelka projektů Evropského sociálního fondu, konkrétně Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, zaměřených na problematiku HR a vzdělávání zaměstnanců.