JUDr. Mgr. Ing. et Ing. Richard Blatný, FINS., MBA, MSc, LL.M., Ph.D.

JUDr. Mgr. Ing. et Ing. Richard Blatný, FINS., MBA, MSc, LL.M., Ph.D.

Po gymnáziu s rozšířenou výukou elektrotechniky a výroby (1983) absolvoval ČVUT FEL (Ing., 1989), Karlovu univerzitu, obor historie a filosofie (Mgr., 1994), v roce 1996 obdržel prestižní certifikát FINS. za své výsledky v oboru napoleonské historie (1985-1996) od Mezinárodní napoleonské společnosti se sídlem v Montreale. Poté absolvoval VŠE (Ing., 2005), Institut na oceňování majetku (IOM) – nemovitosti (2007) při VŠE, složil druhou maturitu na stavební průmyslovce v oboru pozemní stavitelství (2011), získal certifikát mediátora od Asociace mediátorů ČR (2015), poté absolvoval práva (Mgr., 2017), v letech 2018-19 získal teoretický základ z oboru oceňování podniků na Katedře oceňování podniků při VŠE v Praze, v roce 2019 získal certifikát MBA a začal lektorovat a přednášet na vysokých školách. V roce 2020 získal certifikát LL.M., na Ústavu soudního inženýrství při VUT Brno získal certifikát k oceňování věcí movitých (2020), na Právnické fakultě UK v Praze obhájil dizertační práci (Ph.D., 2021), složil zde i zkoušku rigorózní (JUDr., 2022). V letech 2022-23 napsal skripta Oceňování nemovitostí v 685 řešených otázkách, včetně Blatného symetrické metody nepřímého porovnání koncepce ceny obvyklé, resp. tržní hodnoty. V průběhu roku 2023 obhájil disertaci na téma problematiky pomocných koeficientů při oceňování nemovitostí a získal certifikát MSc (2023). Je autorem zatím 6 knížek (1995-2023) a 350 článků (1991-2023). Hraje šachy (I. výkonnostní třída v roce 1990, ELO 2087, dnes objektivně patrně více), sbírá známky, rád cestuje přírodou a odpočívá s rodinou. Je hrdým otcem tří dětí. V roce 2021 oslavil 50 let nepřetržité školní docházky.

V roce 1998 přeplaval kanál La Manche jako 1. suchozemec a 7. plavec historie stylem prsa (62,1 km/23:38 hod, www.stream.cz/slavni-neznami/richard-blatny-237497), v letech 2000-2009 absolvoval plavecké non-stop maratóny ve Vltavě na 40-92 km v časech 15:12 – 29:03 hod, v roce 2001 založil Klub Ledních Medvědů (KLM), který dodnes vede jako předseda. Dne 21.1. 2000 uplaval 1900 m za 57 minut ve Vltavě o teplotě 1,5°C při teplotě vzduchu minus 2°C, je držitelem možná světového otužileckého rekordu z 21.1.2006, kdy po předchozí cca 10hodinové námaze při organizování závodů otužilců v 5. ročníku „Lednová Vltava“ vydržel ve Vltavě o teplotě vody a vzduchu 3°C 65,5 minuty. Dne 18.12. 2011 doběhl s klubovým kolegou Karlem Paulem z Prahy-Braníka na Zbraslav, při teplotě vzduchu -8°C a teplotě vody 5,5°C doplavali zpět, vzdálenost 5,6 km uplavali za 2:30 hod. O dálkovém plavání a otužování absolvoval více než 300 besed po celé republice.