Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Od roku 2006 je odborným asistentem na katedře společenských věd Vysoké školy politických a společenských věd, s.r.o., kde vyučuje management. Současně působí jako lektor v oblasti firemní strategie, manažerských dovedností, obchodních a prezentační dovednosti, projektového řízení, komunikace a osobní efektivity. Je poradcem pro oblast rozvoje lidských zdrojů v podmínkách malých a středních podniků.

Odbornou praxi zahájila jako vývojově - technický pracovník v Tesle Pardubice. Krátkou dobu působila jako OSVČ v oboru překladů a tlumočení ruského jazyka.

V letech 1996 - 1997 byla zástupkyní ředitele pro výuku. Vyučovala odborné ekonomické předměty.

Od roku 1997 - 2006 byla ředitelkou soukromé školy a školicího a poradenského střediska, kde se věnovala lektorské a poradenské činnosti a vyučovala odborné předměty - podniková ekonomie, management, marketing a účetnictví. V roce 1998 získala certifikát za odbornou pedagogickou činnosti při výuce aplikované ekonomie a je certifikovaným hodnotitelem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost