Ing. Jan Bukovský

Ing. Jan Bukovský

Po absolvování Fakulty elektrotechnické ČVUT spolupracoval při zavádění automatizovaných technologií v elektrotechnickém průmyslu. Od roku 1992 do roku 2001 působil v Komerční bance jako informatik i v různých funkcích v ekonomické oblasti. Od roku 2001 do roku 2007 pracoval jako interní auditor a vedoucí oddělení v odboru interního auditu České konsolidační agentury. Od roku 2008 působí v České exportní bance, v současné době jako vedoucí oddělení Bezpečnost ICT. Od roku 2007 externě spolupracuje s Českým institutem interních auditorů (přednáší na téma auditů IT, auditu pohledávek, auditních postupů, operačních rizik), a publikoval několik statí (např. na téma GDPR a využití MS Office).

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily