Ing. Jan Kovalčík, CIA

Ing. Jan Kovalčík, CIA

Jan Kovalčík je absolventem VUT Brno. Své profesní zkušenosti získal nejdříve průmyslovém podniku, v útvaru Organizace a technika řízení. Dále pracoval na Federálním statistickém úřadě a po jeho zániku na Českém statistickém úřadě. Zabýval se oblastí odvětvové statistiky průmyslu a později se specializoval na oblast cenové statistiky. Věnoval se oblasti metodiky, zpracování a reportingu u řady cenových indexů a transformaci této statistiky do podmínek tržního hospodářství, později rovněž do podmínek samostatné České republiky.

V útvaru Interní audit ČS, a.s. pracoval od roku 1995 do roku 2021. Prošel postupně řadou činností v různém funkčním zařazení. Absolvoval řadu vzdělávacích aktivit, včetně dlouhodobého vzdělávání Českého institutu interních auditorů (ČIIA), tuzemských i zahraničních konferencí.

Aktivně se dlouhá léta podílí na práci ČIIA, jehož členem je od roku 1998. Několik let se podílel na přípravě a organizování certifikačních zkoušek CIA v České republice. Od roku 2000 působí v Redakční radě časopisu Interní auditor a webových stránek ČIIA.

Od roku 2010 Redakční radu řídí. V roce 2003 se stal certifikovaným interním auditorem (CIA). Je členem Rady Českého institutu interních auditorů.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily