Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Kromě teoretických zkušení disponuje i rozsáhlými praktickými zkušenostmi, které získal ve svém předchozím působení v bankovním sektoru a jako firemní finanční poradce. V bankovním sektoru zastával nejrůznější pozice od analytika po prokuristu zahraniční banky.

Doktorát získal v oboru finance na Masarykově univerzitě, kde působí trvale od roku 2007 na katedře financí Ekonomicko-správní fakulty. Ve výuce se specializuje především na bankovnictví, zejména Ekonomiku a řízení bank a Corporate banking. Jeho specializací je především ekonomika řízení bank. Výsledky své odborné práce prezentuje na mezinárodních vědeckých konferencích, zařazených do databáze Clarivate (Web of Science).

Teoretické a praktické zkušenosti využívá krom přednáškové a výzkumné práce na mateřské univerzitě i na přednáškách na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Hochschule Bochum University of Applied Sciences. Působí současně jako znalec se specializací na bankovnictví.