Ing. Jan Mikulecký, Ph.D.

Ing. Jan Mikulecký, Ph.D.

Jan Mikulecký je přední český odborník v oblasti kybernetické bezpečnosti se zkušenostmi z korporátních pozic (Deloitte) a z vedení státního podniku (NAKIT). Je expertem na řízení informačních rizik a cloudovou bezpečnost. Přes 3 roky byl v Chicagu členem komise pro tvorbu mezinárodně uznávaných testů CISM – ISACA CISM Test Enhancement Committee. Řadu let působil v redakční radě Data Security Magazine a" programovém výboru Information Security Summit. Nyní pracuje jako Managing Partner v konzultační společnosti 27security.