Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Působí na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, do roku 2008 přednášela na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Kromě toho se věnuje vedení účetnictví a lektorské činnosti. Zaměřuje se na finanční účetnictví a účetnictví dle IAS/IFRS. Je autorkou mnoha článků publikovaných v odborných časopisech, příspěvků na tuzemských i zahraničních konferencích a čtyř monografií vydaných v nakladatelství Grada publishing a Kernberg publishing.

V letech 1999-2002 absolvovala pedagogické studium. V rámci své akademické činnosti je garantem několika předmětů z oblasti účetnictví.

Na FEK ZČU v Plzni působí taktéž jako vedoucí Střediska auditu a controllingu, je členem České společnosti ekonomické a České pedagogické společnosti. Zpracovala několik projektů Fondu rozvoje vysokých škol, snaží se o efektivní zprostředkování znalostí a dovedností z oboru účetnictví.