doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.

doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Působí na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a dále na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Kromě toho se věnuje vedení účetnictví a lektorské činnosti. Je členem České společnosti ekonomické a České pedagogické společnosti. Zaměřuje se na finanční účetnictví a účetnictví dle IAS/IFRS.

V průběhu magisterského studia absolvovala mimo jiné také pedagogické studium. V rámci doktorského studia se zabývala oceňováním aktiv v účetnictví. Od března 2019 je docentkou v oboru Odvětvová ekonomika a management.

Je autorkou mnoha článků publikovaných v odborných časopisech, příspěvků na tuzemských i zahraničních konferencích a čtyř monografií vydaných v nakladatelství Grada publishing. Publikační činnost ve vědeckých časopisech je zaměřena na oblast finančního účetnictví ve světovém konceptu, daní a podnikové ekonomiky.

V oblasti výzkumu se kromě účetního výkaznictví malých a středních podniků zaměřuje na problematiku nepřímých daní a adaptaci podniků na podmínky Společnosti 4.0.
V rámci své akademické činnosti je garantem několika předmětů z oblasti účetnictví. Zpracovala několik projektů Fondu rozvoje vysokých škol a snaží se o efektivní zprostředkování znalostí a dovedností z oboru účetnictví.