Ing. Jaroslava Hřebíková, CIA

Ing. Jaroslava Hřebíková, CIA

Ing. Jaroslava Hřebíková, CIA je absolventkou Střední ekonomické školy a Vysoké školy ekonomické v Praze. Svou odbornou praxi zahájila v ekonomickém odboru na Ústřední radě družstev, dále pracovala v rámci federálních ministerstev elektrotechniky, hutnictví a strojírenství jako specialista v odboru ekonomických informací. S ukončením fúze federálních ministerstev a zahájením procesu privatizace v ČR přešla na nově vzniklé Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, kde pracovala jako specialista v oblasti zpracování privatizačních projektů. V roce 1993 nastoupila do České spořitelny, a.s. Po dvou letech v útvaru kapitálových investic využila nabídky pracovat v útvaru Interní audit a zde pracuje doposud. V současné době je odpovědná za řízení metodiky a plánování interního auditu v rámci ČS, a.s.

Od roku 1995 je členkou Českého institutu interních auditorů (ČIIA). Podílela se aktivně na tvorbě procesu vzdělávání v rámci ČIIA. Jako členka Rady ČIIA a viceprezidentka pro profesní rozvoj zastřešovala přípravu dlouhodobého vzdělávání ČIIA, směřujícího k získání certifikátu „Certifikovaný interní auditor". Ve spolupráci s vedením ČIIA a Mezinárodním institutem interních auditorů zajistila možnost organizovat a skládat zkoušky CIA v ČR nejen v anglickém, ale i v českém jazyce. Mezinárodním institutem byla jmenována garantem procesu certifikace CIA pro Českou republiku. Získala ocenění „čestný člen Rady ČIIA".

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily