Ing. Jiří Mach, Ph.D.

Ing. Jiří Mach, Ph.D.

V současné době působí jako odborný asistent Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Specializuje se na oblast podnikové ekonomiky, komoditní ekonomiky, investic a jejich financování, finančního plánování. Působil jako koordinátor tazatelských sítí zabývající se vedením personální agendy a školením zaměstnanců v oblasti sběru dat a komunikace. Má několikaleté zkušenosti s lektorskou činností v rámci podnikové ekonomiky a finančního plánování.

Absolvent magisterského programu zemědělské inženýrství a doktorského programu podniková a odvětvová ekonomika na České zemědělské univerzitě v Praze.