Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.

Od roku 2008 působí v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF), nejprve jako výkonný ředitel, člen představenstva a od roku 2012 na pozici předsedy představenstva. Jmenování do funkce v USF bylo jeho významným životním milníkem a od té doby se začíná výrazně odborně profilovat na management a plánování obchodu, distribuce finančních produktů, včetně problémů v zákonné regulaci. Je autorem řady odborných i populárních publikací z oblasti financí, regulatoriky, prognózování a plánování v obchodních sítích. V letech 2008 až 2012 působil jako odborný asistent na katedře řízení Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzitě v Praze.

Vystudoval obor Provoz a ekonomika na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, kde také v oboru management úspěšně absolvoval doktorandské studium.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily