Ing. Josef Hlaváč, Ph.D.

Ing. Josef Hlaváč, Ph.D.

Působí na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze, kde učí především v předmětech, které se zabývají počítačovou bezpečností, kryptografií, architekturami počítačů a operačními systémy. Ve výzkumu se věnuje kryptografii, náhodným číslům a fyzickým neklonovatelným funkcím. Kromě akademické činnosti se věnuje překladům odborných textů z angličtiny. V minulosti také působil jako asistent ve výzkumu na Lowell Observatory ve státě Arizona v USA a jako lingvista v Evropské komisi v Lucemburku.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily