Ing. Karel Otýs

Ing. Karel Otýs

Během své 30leté praxe pracoval převážně ve vedoucích pozicích v managementu, obchodu i nákupu. V současnosti působí na volné noze jako lektor a konzultant pro firemní nákup a B2B obchod a také jako krizový manažer. Mezi jeho klienty patří desítky firem ze strojírenství, automotive, dopravy, obchodu, financí a dalších oborů. Pracuje především s nákupními a obchodními týmy, ale také s dalšími profesemi, které jsou součástí nákupního a obchodního procesu. Mezi jeho oblíbená témata patří vyjednávání, interní komunikace, strategie nákupu a obchodu a obchodní prezentace.