Ing. Kateřina Chaloupková

Ing. Kateřina Chaloupková

Vzdělání získala na VŠE v oboru Podniková ekonomika a management. V letech 2020-2023 působila na Katedře cestovního ruchu, Fakulty mezinárodních vztahů jako odborná asistentka. V rámci výuky a svého doktorského studia se věnovala oblasti cestovního ruchu České republiky, management provozu CK/CA, novým technologiím, bariérám rozvoje cestovního ruchu, legislativnímu vývoji a vlivu institucionálního prostředí a regulace na podnikatele v oboru.

Je autorkou či spoluautorkou několika odborných článků ve vědeckých a recenzovaných časopisech, a v profesních časopisech TTG Czech Republic a C.O.T. Business. V průběhu své profesní kariéry v Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur pracuje od roku 2010 na pozici výkonné ředitelky, je pověřena pro komunikaci s médii a spolupodílí se na organizaci mezinárodních konferencí a celostátních kongresů AČCKA v ČR i v zahraničí.

Je členkou specializovaného výboru Tourism Committee v evropské asociaci ECTAA se sídlem v Bruselu. Od roku 2017 rovněž spolupůsobí v rodinné cestovní kanceláři. Ve svém volném čase se věnuje rodině, chalupaření, cestování a lyžování.