Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

V současnosti působí na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci, kde vyučuje předměty z oblasti evropské integrace a podnikové ekonomiky. Přednáší v českém i anglickém jazyce. Je autorkou několika článků publikovaných v renomovaných českých i zahraničních vědeckých časopisech, které jsou součástí uznávaných citačních indexů (ISI, SCOPUS), jakož i odborných publikací a monografií.

Výsledky své vědecké činnosti pravidelně prezentuje na významných zahraničních konferencích. Byla členkou několika řešitelských týmů různých evropských i tuzemských projektů.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily