Ing. Libor Široký, CISM, CRISC, AMBCI

Ing. Libor Široký, CISM, CRISC, AMBCI

Od ukončení vysokoškolského studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské v roce 2000 pracuje jako samostatný konzultant ve společnosti Risk Analysis Consultants, s.r.o. V rámci projektů realizovaných za posledních 17 let u zákazníků jak ze soukromého, tak státního sektoru se specializuje zejména na řízení rizik ICT, zavádění systémů řízení bezpečnosti informací (ISMS), systémů řízení kontinuity činností (BCMS) a audity informační bezpečnosti.

Od roku 2004 je členem britského Business Continuity Institute a certifikovaným expertem na havarijní plánování a řízení kontinuity činnosti (AMBCI, Associate Member of the Business Continuity Institute). Od roku 2008 je členem profesní asociace ISACA a držitelem certifikací CISM (Certified Information Security Manager) a CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control). Je držitelem certifikátů ISMS Lead Auditor pro standard ISO 27001 a BCMS Lead Auditor pro standard ISO 22301.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily