Ing. Luděk Novák

Ing. Luděk Novák

Ing. Luděk Novák vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze. Absolvoval postgraduální studium Technického znalectví v oboru stavebnictví a ekonomika – oceňování nemovitostí v Ústavu soudního inženýrství VUT Brno. Od roku 1988 je soudním znalcem v oboru stavebnictví a ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí. V roce 2004 byl certifikován Společností pro certifikaci odhadců majetku jako odhadce majetku pro oceňování nemovitostí, v roce 2006 i se znalostí Evropských oceňovacích standardů vydaných TEGoVA.

Je členem Komory soudních znalců ČR a České komory odhadců majetku. Od roku 1995 spolupracuje jako externí odhadce nemovitostí s vybranými peněžními ústavy (bankami) ČR. Je majitelem realitní kanceláře se zaměřením na zprostředkování prodejů a pronájmů zejména rezidenčních nemovitostí.

Mezi jeho záliby patří cestování, galerijní činnost a fotografování, které je i jeho další profesí.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily