Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Lukáš Moravec se s týmem kolegů Centra daňových studií při Katedře obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze zaměřuje na vzájemnou interakci daňové politiky státu s chováním poplatníků, řeší odhady daňové mezery ČR pro nepřímé a příjmové daně, podílí se na tvorbě rizikových analýz zejména nepřímých daní a zkoumá alternativy nastavení daně z nemovitých věcí.

Lukáš Moravec dlouhodobě působí ve výboru International Fiscal Association ČR, více než dekádu zastřešuje odborné konference, workshopy a profesní semináře s tématikou mezinárodního zdanění, k problematice zdanění prodejů přes online platformy, aktuálně pak k možnostem nastavení daně z nemovitých věcí na úrovni obcí. Přednáší na ŠKODA AUTO Vysoké škole, kde se zabývá ekonomickými externalitami útlumu vozidel se spalovacím motorem ve prospěch elektromobility a na Vysokém učení technickém v Brně působí v rámci výzkumného týmu převodních cen.