Ing. Marika Sablová

Ing. Marika Sablová

Personální ředitelka v česko-irské obchodní společnosti. Absolventka Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze s vedlejší specializací Personální management. Působí také jako externí lektor a poradce pro oblast řízení lidských zdrojů. Pracovní zkušenosti získala ve společnostech IBM GSDC Czech Republic, Honeywell Aerospace nebo HZAP. Má zkušenosti s tvorbou HR strategie a HR politiky, zaváděním všech personálních procesů do praxe a implementací moderního mezinárodního standardu "Investors in People" (UK Commission for Employment and Skills).

V roce 2010 získala cenu odborné poroty HREA Excellence Award 2010, udělovanou Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů, "za nejpřínosnější projekt HR v organizaci". Publikuje v odborných periodikách, v časopisech Human Resources Management a HR Fórum.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily