Ing. Martin Haluzík

Ing. Martin Haluzík

Momentálně působí jako Interim Manažer a konzultant, který se umí rychle zorientovat v problematice firmy. Připravuje strategické plány, jak zlepšit výkonost firmy a zvýšit pozici na trhu.

V roce 2012 získal bakalářský titul na Fakultě logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v oboru Logistika a management. Na své studium plynule navázal v magisterském studiu na Fakultě managementu a ekonomiky v oboru Průmyslové inženýrství – informatika.

Specializuje se na proměnu, restrukturalizaci v marketingově řízených firmách, zavádění nových produktových řad a start-upů a to primárně v oblastech potravinářství, strojírenství, farmacie a chemického průmyslu.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily