Ing. Martin Konečný, CISM

Ing. Martin Konečný, CISM

Martin je v současné době lídrem týmu Guardians.cz, především ale nezávislý konzultant a auditor kybernetické a informační bezpečnosti s více než 10 letou praxí. Zabývá se primárně kybernetickým zákonem a implementací jeho požadavků do praxe.

Vystudoval obory "Manažerská informatika" a "Informační management" na VUT v Brně, kde v současné době studuje program MBA, obor "Management podnikové infrastruktury".

Během své praxe například vytvořil agendu a procesy kolem regulace a auditů/kontrol kybernetického zákona v rámci působení na NBÚ, později NÚKIB. Stojí za projektem tvorby Vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Budoval agendu kolem ochrany osobních údajů (GDPR) v prostředí mezinárodní firmy a působil jako Cyber & Information Security Manager v energetickém sektoru.

Martin je spoluautorem dvou knižních publikací - Kybernetická (ne)bezpečnost. Problematika bezpečnosti v kyberprostoru, Řízení kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací.
Dále autorem řady odborných článků, v poslední době zaměřených na problematiku kybernetického zákona a EU směrnic NIS a NIS2.

Na jaře 2022 Martin založil expertní komunitu CyberSecurityPlatform.cz, kde usiluje o vzájemné propojování expertů na kybernetickou a informační bezpečnost se studenty bezpečnostních oborů. Komunita je založená na online platformě, kde mohou jednotliví členové sdílet zajímavý obsah a své zkušenosti, podílet se na tvorbě různých podpůrných materiálů apod.