Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková

Ekonomka a politoložka. Vystudovala obor finance na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, obor evropská studia na Univerzitě Karlově a politologii a mezinárodní vztahy taktéž na Univerzitě Karlově.

V letech 2009 - 2011 pracovala jako vedoucí oddělení multilaterálních vztahů a zahraničního marketingu na Odboru zahraničních vztahů MHMP. V současné době se zabývá projektovým managementem a přednáší na Katedře hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, kde působí jako odborná asistentka. Dlouhodobě se věnuje problematice Evropské unie, je autorkou či spoluautorkou řady článků v této oblasti.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily