doc. Ing. Michaela Horová Krechovská, Ph.D.

doc. Ing. Michaela Horová Krechovská, Ph.D.

V současné době působí jako děkanka na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, dále jako spolupracovnice Střediska projektových aktivit. Věnuje se lektorské a výzkumné činnosti v oblasti finančního řízení podniků, investičního rozhodování a auditu. Výsledky své práce publikovala v mnoha příspěvcích na tuzemských i zahraničních konferencích, článcích v odborných časopisech a vydaných monografií. Je členkou České asociace pro finanční řízení a řešitelkou několika výzkumných i rozvojových projektů zaměřených zejména na oblast financí a řízení podniku.