Ing. Milan Postler, Ph.D.

Ing. Milan Postler, Ph.D.

Přednáškové činnosti se věnuje na pozici odborného asistenta na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací Vysoké školy ekonomické v Praze. Kromě toho působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Na Vysoké škole ekonomické v Praze je spoluzakladatelem a organizátorem výuky specializace Komerční komunikace, která je orientována na úzkou spolupráci s praxí v kooperaci s profesními sdruženími (AKA, APRA, ČMS, ČSZV, RPR apod.). Ve spolupráci s Asociací Public Relations Agentur každoročně organizuje Akademii PR. Je viceprezidentem České marketingové společnosti. Vykonává konzultantskou a poradenskou činnost pro různé vzdělávací a podnikatelské subjekty (Dorland, T.T.V., COOP, Amway apod.). Má 12 let praxe ve výzkumné agentuře Psyma/Mareco.

Je autorem či spoluautorem několika odborných publikací zabývajících se marketingem, marketingovými a komerčními komunikacemi, chováním spotřebitelů a výzkumem trhu.